Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Babiččino údolí je jako z pohádky, okouzlí mnoha přírodními zákoutími

22. 3. 2022

Babiččino údolí je jako z pohádky, okouzlí mnoha přírodními zákoutími 45 snímků
Ratibořice u České Skalice, známé spíše jako Babiččino údolí, jsou vyhledávanou turistickou lokalitou. Každoročně je navštíví tisíce lidí ze všech koutů země i ze zahraničí. Tuto destinaci proslavila spisovatelka Božena Němcová, jejíž román Babička je zasazen právě do těchto míst. Babiččino údolí je však také národní přírodní památkou rozkládající se v délce devíti kilometrů podél řeky Úpy.

Jižní část v širokém úvalu řeky je typická rozsáhlými lučními porosty, v severní části převažují lesy. V chráněném území bohatém na faunu a flóru, jsou staré stromy záměrně ponechávány na dožití až do fyzického rozpadu. Svahy údolí jsou porostlé lesem s převážným zastoupením javoru klenu, lípy a buku, zastoupeny jsou zde ale také dub, habr a jedle. Smíšené lesy jsou botanicky bohaté, plné rozmanitých druhů rostlin.

Návštěvníky zaujmou rovněž rozsáhlé louky, na nichž právě v tomto jarním období rozkvétají prvosenky vyšší, česnek medvědí, bledule jarní nebo sněženky. Louky zdobí i mnoho starých solitérních stromů. Každý z nich je nejen krajinnou dominantou, ale také domovem nejrůznějších živočichů od hmyzu až po ptáky. V dutinách stromů se často vyvíjejí vzácné druhy brouků, například páchník hnědý. Aby na nich mohl proběhnout životní cyklus motýlů a nedošlo k poškození mravenišť, části luk jsou ponechány nepokosené.

Podle Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky lesníci v území uplatňují jemné způsoby hospodaření a podporují přirozenou obnovu původních listnatých dřevin na úkor nepřirozeně vysokého zastoupení smrku. „K dosažení těchto cílů je potřeba snižovat stavy černé a srnčí zvěře. Pro zachování biodiverzity lesních porostů a pro ochranu biotopu zvláště chráněných druhů hmyzu, je ponechávána část odumřelého dřeva stanovištně původních dřevin v porostech. Zvláštní péči věnujeme solitérním listnatým stromům v loukách. Nejstarší jsou staré 250 let,“ uvedli zástupci této organizace.

A jak přírodně pestrou destinaci vnímají návštěvníci? „Do Babiččina údolí jezdíme pravidelně každý rok. Samozřejmě víme, co je hlavním lákadlem turistů, ale pro nás je to přírodní oáza, kde se cítíme dobře a uvolněně,“ řekla nám Alžběta Králová ze Strakonic, jedna z prvních jarních návštěvnic Ratibořic. Také Milan Novotný z Pardubic si údolí zamiloval. „Auto zaparkujeme v České Skalici a buď procházíme kouzelnou Bažantnicí, nebo po louce přímo do údolí. Je tady skutečně krásně,“ uvedl.

V každém ročním období navštěvuje Babiččino údolí také Kazimierz Adamczyk se svojí partnerkou Beatou, kteří žijí v nedalekém polském lázeňské městě Polanica Zdrój. „Nemáme to příliš daleko, tak toho využíváme. Cítíme se tady báječně, příroda na nás pozitivně dýchá a ani se nám pak nechce odjíždět domů. Moc se nám líbí zdejší divoké lesy a rozlehlé louky podél řeky Úpy. Je to skutečná přírodní pohádka, jako od Boženy Němcové,“ prozradil Kazimierz, zatímco jeho partnerka souhlasně přikyvuje.

Pokud jste tedy ještě Babiččino údolí nenavštívili, je třeba to napravit. Krásné je sice po celý rok, ale když všechno kvete jako v tomto období, je opravdu jako z pohádky. Lépe je do údolí zavítat právě nyní, protože v létě je plné turistů, což na jedné straně svědčí o oblíbenosti této lokality, ale zároveň tu není k hnutí. Babiččino údolí ve východních Čechách, na dosah od České Skalice a Náchoda, je půvabný přírodní ráj.

Hynek Šnajdar
redakce@prirodatv.cz
Foto: Hynek Šnajdar