Čtvrtek

7. prosince 2023

Nyní

Zítra

-2°

Svátek má

Cíl: Zajistit spotřebitelům přístup ke zdravým a bezpečným potravinám

17. 3. 2022

Cíl: Zajistit spotřebitelům přístup ke zdravým a bezpečným potravinám 10 snímků
Dlouhodobé zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a dostupnosti zdravých potravin pro všechny spotřebitele je cílem Akčního plánu realizace Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030 (AP), který právě schválila vláda. Definuje 83 opatření, která mají do roku 2030 přispět k posílení bezpečnosti potravin a oblasti výživy v České republice.

„Správná výživa je zásadní pro zdravotní stav obyvatel a velmi úzce se dotýká zemědělské produkce a výroby potravin. Je důležité, aby spotřebitelé měli přístup ke zdravé a bezpečné potravině. V této souvislosti je na místě poděkovat všem zemědělcům a potravinářům, že i v době pandemie se jim daří poskytovat bezpečné a kvalitní potraviny. Ujišťuji, že i za současného válečného konfliktu na Ukrajině je pro mě bezpečnost potravin prioritou číslo jedna,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

AP stanovuje konkrétní opatření k naplnění Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030, kterou schválila vláda ČR v březnu minulého roku, a má dva základní strategické cíle. Prvním je povolená výroba a uvádění pouze bezpečných potravin na trh, poskytování ověřených informací o bezpečnosti a kvalitě potravin, a tím i ochrana spotřebitelů, jejich zájmy a důvěry v systém.AP proto definuje řadu preventivních opatření, která zajistí, aby potraviny na trhu nepředstavovaly zdravotní riziko, spotřebitel měl při výběru potravin možnost volby a dostatek informací a docházelo k podpoře zdraví populace, zdravotní osvěty a prevenci nemocí. Druhým cílem je zaměření strategické výživy podporující zdraví populace a vybraných rizikových skupin obyvatelstva.

Opatření AP proto podporuje vytvoření prostředí pro zdravou výživu, například při stravování ve školách, zdůrazňuje výživu nastávajících a kojících matek, v průběhu stárnutí a s tím související podporu zdravé výživy i formou vzdělávání a poradenství či dohledu, monitorování a hodnocení.

„Zdravá strava funguje jako efektivní prevence řady vážných onemocnění a přispívá nejen ke kvalitě života, ale i jeho délky. To nejmenší, co může stát pro občany v tomto směru udělat, je dostat podporu těchto potravin, ale také zvýšit informovanost o zdravé výživě a rizicích té nezdravé,“ doplnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Opatření Strategie navazují na priority předchozích strategických dokumentů a vycházejí z doporučení odborníků národních i mezinárodních organizací. AP vznikl v úzké spolupráci mezi ministry zemědělství a zdravotnictví společně s dalšími odborníky, kteří se na zajištění bezpečnosti potravin a oblasti výživy v České republice podílejí. S ohledem na aktuální ekonomickou situaci byla opatření navržena tak, aby nevytvářela další tlak na státní rozpočet.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook MZe