Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Jsem na zahradnickou školu hrdá, říká její ředitelka Anna Richterová

7. 3. 2022

Jsem na zahradnickou školu hrdá, říká její ředitelka Anna Richterová 17 snímků
Česká zahradnická akademie Mělník, která sídlí v budově v krásném prostředí sadů Na Polabí, má dlouhou historii. Její začátky spadají do konce 19. století. V současné době je z ní otevřená a dynamická vzdělávací instituce. Sedmým rokem je v jejím čelem ředitelka Anna Richterová. „Jsme stabilním vzdělávacím zařízením nejen v počtu studentů, ale také v tom, že zahradnickou školou jsme a zůstaneme i do budoucna,“ uvedla.

Škola, na kterou můžeš vyrůst. To je úvodní slogan vaší webové prezentace. Proč je tedy dobré jít studovat právě k vám?
Jako čistě zahradnická škola nabízíme maturitní obory, učební obor zahradník a na vyšší odborné škole máme specializaci zahradní a krajinnou tvorbu. Student, který k nám nastoupí, může celým vzdělávacím procesem. Tím, že se specializujeme na zahradnictví v celé šíři od zelinářství, ovocnářství, přes květinářství, floristiku až po vinohradnictví a vinařství, zájemci o studium, který nám přijde s nejasnou představou čemu se bude věnovat, dáme kompletní základy a on si pak může z nabízených oborů vybrat. Má možnost objevit to, co ho zaujme av tom pak pokračovat. Tím, jak student u nás roste, má chuť, motivaci a předpoklady, je na konci studia s maturitní vysvědčení v ruce vybaven tak, aby se v různorodém zahradnickém zaměření uplatnil v praxi. Zájem o absolventy středních škol je velký.

Co je vaší prioritou?
Udělat pro to, abychom neztratili zájem studentů, nedemotivovali je, ale naopak všechno podpořili a něco je v tomto oboru naučili. To je pro nás priorita.

Kolik máte aktuálně studentů?
Na střední škole máme 200 studentů, na vyšší odborné jich studuje v denní formě 30, v dálkovém pak 150 studentů.

O jaké obory je největší zájem a proč?
Jak se vyvíjí marketingové prostředí, šli jsme cestou tak zvaných specializací. Maturitní obor zahradnictví jsme rozdělili do čtyř - floristická tvorba, zahradní architektura, vinařství a zpracování zahradních produktů. Novinkou pro příští školní rok je květinové farmaření. V učebním oboru to jsou florista a vinař – ovocnář. Největší zájem je o zahradní architekturu. Tento obor však zahrnuje sadovnickou tvorbu v celé šíři a studenti jsou vlastně také zahradníci. Poměrně velký zájem je o floristiku. Uvidíme, jak se ujme obor květinový farmář, ale věřím, že ano, protože zájem o květinové vazby je na trhu stále větší. Chceme v tomto směru ve studentech probouzet kreativitu.

Není dnes studium vinařství trochu ve stínu zahradnických oborů?
Ano, o studium vinařství je menší zájem. Tento obor má dvě části – pěstování révy, což je vinohradnictví, a vinařství zahrnující výrobu vína. Ani jedna z těchto částí není jednoduchá. U vinohradnictví, i když dnes nejsou všechna práce ve vinohradu manuální, přesto bez ní nelze obejít. Výroba vína je poměrně složitá záležitost a závisí na mnoha okolnostech. Proto je tento obor poměrně náročný na fyzickou i technologickou práci. Nejpodstatnější je vztah k vinné révě a vínu, takže tento obor není pro každého.

Odkud pocházejí studenti? Jsou spíše z venkova, kde by mohli mít blíže k zahradničení či zemědělství?
Je to různé. Určitě je u nás poměrně velké procento potomků absolventů naší školy nebo lidí ze zahradnických rodin či těch, kteří mají firmy v oboru a velký vztah k přírodě. Když si pak uchazeči vybírají školu, často volí tu naši. Potom jsou tady typy studentů, kteří s oborem nemají nic společného, ​​ale je to o jejich nastavení. příliš mladí lidé mají totiž ekologické smýšlení, touhu něco udělat pro naši planetu a chtějí být v kontaktu s přírodou. Je to pro ně jedna z cest.

Dá se tedy říci, že zájem o zahradnické obory je stabilizovaný?
Ano. Žádné výkyvy nyní nepociťujeme a nezaznamenáváme úbytek studentů. Na základě dnů otevřených dveří, které pořádáme, máme výborné reference. Jsme stabilní vzdělávací zařízení nejen v počtu studentů, ale také v tom, že zahradnickou školou jsme a zůstaneme i do budoucna.

Součástí výuky je také praxe. Kde ji studenti vykonávají a co zahrnuje?
V získávání praktických znalostí a dovedností jsme velice dobře vybaveni. Škola je velmi dobře propojena se školním statkem, který je spolupracující organizací. Studenti v prvním a druhém ročníku projdou všemi středisky, jako jsou květinářství, zelinářství, vinařství, okrasné zahradnictví, sadovnictví a ovocnářství. V třetím ročníku ještě absolvují individuální třítýdenní praxi v oborově pestrých firmách v okolí, s nimiž máme smlouvu.

Vaše akademie realizuje několik projektů, mezi než patří Erasmus+ s možností zahraničních stáží studentů.
Samozřejmě jsme v tomto programu zapojeni do zahraničních stáží našich studentů. Vybraní studenti absolvují praxi například na Slovensku, v Maďarsku, Německu, Holandsku. Je to takový bonus pro lepší studenty.

Zahraniční studenti, pokud vím, mohou naopak získat praxi u vás.
Ano, z partnerských zahraničních organizací k nám přijíždějí studenti z Belgie, Rakouska nebo Maďarska.

Jaké mají absolventi školy uplatnění?
Záleží na jejich zaměření a také na tom, kam je srdce táhne. Občas nás samy firmy oslovují a shánějí budoucí pracovníky. Na trhu práce je dnes velký hlad po lidech, kteří něco umějí nebo jsou schopni se něco rychle naučit. Najdou uplatnění ve výrobních a realizačních firmách, zahradnických centrech i na úřadech v odborech životního prostředí a péče o zeleň. Myslím si, že naši studenti mají v praxi perspektivu.

Dbáte na to, aby vaše vzdělávací zařízení bylo v souladu s přírodou?
Snažíme se uplatňovat a zavádět rozmanité ekologické formy, být v souladu s přírodou. Chceme jít do budoucna více touto cestou. Každý rok jsme například účastníky ocenění Škola environmentálního rozvoje. Naší vizí je, abychom při zavedení specializace květinový farmář šli cestou s ohledem na životní prostředí. Je to podle mě možnost, jak planetu udržet v dobrém stavu. Možná to bude delší, dražší a více pracná cesta, ale šetrnější k životnímu prostředí. Našim úkolem je zvolna se dostávat z konvenčního zahradnictví do udržitelné formy. Je to koncepční směřování naší školy a je nutné podporovat lidi, kteří chtějí dělat věci jinak. Všechno se odvíjí od vztahu k půdě a krajině.

Škola stojí Na Polabí přímo nad řekou. To musí být velmi příjemné docházet sem den co den do tak krásné lokality, ne?
Určitě ano. Myslím si, že já i ostatní kantoři chodíme rádi do této školy v krásném prostředí. Je to pro nás velká deviza. Není sice jednoduché udržovat okolí školy, ale stojí to za to.

Jak vnímáte profesi ředitelky zahradnické školy?
Mám skvělé kolegy, kteří jsou v jednotlivých oborech skutečnými odborníky. Já se ve škole považuji za manažera, který se snaží propojit všechny se školou související věci dohromady. Jsem na zahradnickou školu hrdá.

Hynek Šnajdar
redakce@prirodatv.cz
Foto: Hynek Šnajdar, archiv ČZA