Středa

31. května 2023

Nyní

18°

Zítra

20°

Svátek má

Letos se neuskuteční den otevřených dveří na přehradách v povodí Odry

2. 3. 2022

page.Name
Státní podnik Povodí Odry patří mezi subjekty kritické infrastruktury a je velmi důležité zajistit nepřetržitou obsluhu vodních děl. Proto bylo i letos přijato rozhodnutí, nepořádat den otevřených dveří na vybraných vodních dílech u příležitosti Světového dne vody, vzhledem k možnému šíření covid-19.

Současné vedení podniku rozhodlo o znovuotevření Informačního centra na vodním díle Šance. Jak uvedl Jiří Tkáč, generální ředitel státního podniku Povodí Odry, v minulosti přehrady navštívilo při dnech otevřených dveří v průměru od pěti do dvanácti tisíc návštěvníků.

„Naším prvořadým úkolem je zajištění dodávky vody pro obyvatele a průmysl. Z tohoto důvodu nechceme ohrozit naše hrázné a pracovníky vodohospodářského dispečinku, kteří patří mezi klíčové zaměstnance zajišťující chod vodních děl také například při zvýšených průtocích či povodňových stavech, nebo naopak při nedostatku vody v suchých obdobích, které mohou nastat," řekl generální ředitel.

Podle něj se Povodí Odry rozhodlo pro menší skupinu návštěvníků otevřít informační centrum na vodním díle Šance, které bude přístupné od letošních Velikonoc. Provoz tohoto centra bude zahájen od 14. do 18. dubna od 10 do 16 hodin a ve stejném čase pak od 21. dubna do 30. října. Rezervace není nutná, ale třeba počítat s omezenou kapacitou zařízení.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Foto: archiv Povodí Odry