Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

11°

Svátek má

Povodí Odry jako správce toků a vodních děl dbá na bezpečnost

30. 3. 2022

page.Name
Vodohospodáři v Povodí Odry se zabývají zajištěním bezpečnosti jednotlivých vodních děl, kdy již provedli modernizaci nádrží Těrlicko, Kružberk, Šance, probíhá rekonstrukce Morávky a připravují modernizaci vodního díla Baška na Baštici. Snaží se i zajistit bezpečnost pro občany při jejich aktivitách u vodních toků, například při rekreačním využití jezů.

Do současné doby Povodí Odry vybavilo 17 jezů různými záchrannými prvky, které tvoří kotevní oka, pomocná lana i stojany se záchrannými prostředky a informační tabule. Rozmístění jednotlivých prvků a způsobů zabezpečení vychází z návrhu hasičů a jsou umístěny vždy co nejblíže břehové hrany jezu.

„Novinkou je kovový záchranný box, který obsahuje záchranný kruh ve tvaru podkovy s 30 metrovým lanem. Jde o kovovou skříň s průhlednými dvířky se zajištěním bezpečnostní plombou a magnetem, která poskytne lepší zabezpečení před vandalismem, ale i povětrnostními vlivy. Všechny záchranné boxy jsou doplněny žlutou samolepkou s číslem bodu záchrany, což je specifický kód přidělený hasiči pro každé místo. Po jeho nahlášení na krizovou linku 112 jsou záchranné složky schopny rychle přesně identifikovat místo záchranné operace a maximálně zkrátit dobu nutnou k záchraně tonoucí osoby,“ vysvětlil Tomáš Skokan, vedoucí provozního odboru Povodí Odry.

V letošním roce budou vodohospodáři instalovat záchranné prvky na dalších devíti jezech, na což Povodí Odry vynaloží 200 tisíc korun. Současně byly zpracovány provozní pokyny, které řeší pravidla zejména pro obecné nakládání s vodou a volnočasové aktivity kolem řek a nádrží ve správě státního podniku Povodí Odry. Nyní jsou již zpracované pokyny pro řeku Ostravici na území Ostravy a Frýdku – Místku.

Pokyny obsahují jednotlivá vlastnická práva k pozemkům, povolené a nepovolené aktivity, provoz za mimořádných situací, ale i popis daného území. Letos projednáme pokyny pro řeku Ostravici ve Frýdlantu nad Ostravicí a pro řeku Olši v Karviné,“ prozradil Skokan s tím, že zdroje vody se musí také chránit před znečištěním nebo špatným nakládáním. Díky vodním zdrojům vybudovanými předky, má region zajištěnu vodu s vysokou mírou zabezpečenosti její dodávky blížící se 100 procentům s velmi dobrou kvalitou.

Právě kolem zátop vodárenských nádrží Kružberk, Šance a Morávka jsou vodoprávním úřadem stanovena ochranná pásma I. a II. stupně a vodohospodáři z Povodí Odry jako správce těchto nádrží pečují o kvalitu vody, monitorují ji a kontrolují činnosti v těchto pásmech za účelem udržení a dosažení dobrého stavu vod, určených pro zásobení obyvatel pitnou vodou.

Volnočasové aktivity v přírodě mohou být při nepozornosti a risku velmi nebezpečné. Pokud je však vodní dílo užíváno s rozvahou, to znamená v letních měsících, za běžných průtoků a při vhodných teplotních podmínkách vody a vzduchu a nejlépe vždy s dohledem dalších osob na břehu, je bezpečné.

Využívání vodních děl rekreanty

  • za nízkých průtoků

  • při dobrých teplotních podmínkách vody v řekách

  • při nízké rychlosti proudící vody

  • nejlépe za přítomnosti dalších osob

  • s opatrností při vstupu do vody

  • při zavedení zdravotnických zásad a při dodržení větší hloubky se osmělili a pak si můžete v plné míře a hojnosti využívat vodní bohatství.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Povodí Odry