Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Spolek na ochranu životního prostředí Arnika vyhlásil Odpadového Oskara

21. 3. 2022

page.Name
Odpadový Oskar je soutěž hledající obce a města s nejlepšími výsledky a inovativními nápady souvisejícími s nakládáním s odpady. Tento nepopulární úkol totiž v České republice dopadl právě na ty nejmenší samosprávní celky, což je v rámci Evropské unie neobvyklé. Už po osmé ho vyhlašuje Arnika, což je český spolek zaměřený na ochranu životního prostředí.

„Odpadový Oskar je soutěž důležitá především pro obce. Snažíme se najít ty, které přicházejí s novými způsoby, jak se s odpadem vypořádat a jak inspirovat své obyvatele, aby více a správně třídili, lépe zužitkovávali to, co by běžně už dávno vyhodili nebo nejlépe, aby přemýšleli nad tím, jak odpad preventivně vůbec neprodukovat,“ prozradil Milan Havel, odborník Arniky na odpadové hospodářství.

Podle něj se Arnika snaží obcím pomoci tím, že vymýšlí různé příručky, jak postupovat. „Namátkově s nimi děláme rozbory popelnic, abychom si udělali obrázek o chování jejich obyvatel a touto soutěží je navíc úspěšně propojujeme,“ vysvětlil. Odpadový Oskar má dvě kategorie. V té první sdružení Arnika ocení obce s nejnižší produkcí směsného odpadu v roce 2021, ve druhé dobré výsledky i zajímavé nápady.

Loni si ocenění „dobré praxe“ odnesl městys Okříšky, který má podprůměrnou produkci směsného odpadu i vysokou míru třídění, a to vše při průměrných nákladech na odpadové hospodářství. „Nejvíce se nyní zaměřujeme na bioodpady, v loňském roce jsme pro občany pořídili 170 zahradních kompostérů, abychom snížili množství bioodpadu v popelnicích. Trvale se snažíme šířit třídící osvětu prostřednictvím webu, Facebooku a zpravodaje,“ prozradil starosta Zdeněk Ryšavý.

Starosta rovněž považuje za důležité a aktivní členství ve Svazku obcí pro komunální služby a ve Sdružení obcí Vysočiny, kde řeší Integrovaný systém nakládání s odpady Kraje Vysočina. „Spolupráce měst a obcí je podle mne chybějící,“ uvedl . Sdružení Arnika nyní začne se sběrem dat, její odborníci budou obce navštěvovat, aby se o nových nápadech dozvěděli podrobnosti. Výsledky, spol ečně se slavnostním vyhlášením vítězů, chystá na září. Své tipy můžete posílat každý na mail: milan.havel@arnika.org .

(hyš-mh)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Eufour PR, Olomoucký kraj