Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

11°

Svátek má

Správa Krkonošského národního parku dočasně uzavře část cest v horách

15. 3. 2022

Správa Krkonošského národního parku dočasně uzavře část cest v horách 14 snímků
Nejvyšší české hory Krkonoše jsou vyhledávanou a hojně navštěvovanou turistickou lokalitou. Správa Krkonošského národního parku již druhým rokem v návaznosti na vyhlášení osmi klidových území a s tím souvisejícím vyhrazením cest a tras v těchto územích ode dneška do 31. května dočasně uzavírá některé cesty nebo jejich úseky. Důvodem je ochrana proti rušení citlivých druhů živočichů.

V terénu budou tyto úseky zřetelně označeny cedulí s doprovodným textem Zákaz vstupu z důvodu ochrany přírody od 15. 3. do 31. 5. Přes místa pravidelného výskytu citlivých druhů, především pak tetřívka obecného, ​​který je předmětem ochrany KRNAP a zároveň i Ptačí oblasti Krkonoš vedoucí či její úseky, proto turistické trasy k jejich sezónní uzavírce. Podle mluvčího Správy KRNAP Radka Drahného je cílem tohoto opatření především ochrana tetřívků a jejich pravidelně využívaných tokanišť v nejcitlivějším období jejich toku a rozmnožování.

Sezónní uzávěra v tomto konkrétním časovém úseku pomůže chránit tento druh zvláště v jeho citlivém období za co nejmenšího omezení návštěvníků Krkonoš. Předpokladem je však důsledné respektování těchto sezónních uzavírek a rovněž dodržování celoročního zákazu pohybu mimo vyhrazené cesty a trasy v klidových územích.

Konkrétní uzavírky cest či jejich úseků

Žlutá turistická cesta ve směru ze Zadních Rennerovek na Hanapetrovu Paseku vedoucí po hranici klidového území v úseku Pod Zadními Rennerovkami až cyklotrasa Liščí cesta.

Zelená turistická cesta v úseku Vosecká bouda až Labská louka.

Modrá turistická cesta (Davidova) v úseku Davidovy Boudy (odbočka od svážnice před potokem Dírečka, odbočka cyklotrasy 15A) až křižovatka nad Erlebachovou boudou.

Žlutá turistická cesta z Tetřevích Bud na Liščí louku v úseku Černý potok až Liščí louka (rozcestí),vedoucí z části po hranici klidového území.

Zimní tyčovaná cesta z Malého Šišáku k Luční boudě, v úseku Pod Malým Šišákem až Luční bouda.

Chodník biskupa Doubravy v úseku od hranic klidového území nad loveckou chatou Jana ve směru pod Jelenku a z něj na jih odbočující cesta k Niklovu Vrchu.

Žlutá turistická cesta v úseku Václavák (naučná stezka) až Pěticestí.

Naučná stezka Černohorské rašeliniště v úseku Nad Pardubickými Boudami – vyhlídková věž – U Hubertovy vyhlídky – Velké Pardubické Boudy.

Zelená turistická cesta z Tetřevích k Hrnčířským Boudám, v úseku Tetřeví Boudy (hranice klidového území) až Čistá /potok, rozcestí.

Zelená turistická cesta (Jiřího Nováka) v úseku souběhu hranice klidového území se státní hranicí s Polskem.

Žlutá turistická cesta v úseku Kolínská bouda až Slatinná stráň.

Většina sezónně uzavřených tras je obchozích po sousedních turisticky značených cestách. Kompletní seznam s přesným popisem omezení včetně podrobného odborného zdůvodnění je uveden v jednotlivých opatřeních obecné povahy najdete na: https://www.krnap.cz/archiv/Obdobné opatření jako český národní park již řadu let přijímá i ředitelství polského Karkonoského parku narodowého.

Od 1. dubna do 31. května uzavírá čtyři cesty:

Zelená turistická cesta z rozcestí Ruiny schoroniska im. Bronka Czecha na rozcestí s červenou turistickou Cestou česko-polského přátelství ( kolem Wielkého Stawu )

Modrá turistická cesta (Hřebenovka) z Horní Malé Úpy přes Lesní hřeben (Kowarski Grzbiet) po rozcestí se žlutou turistickou cestou (vrchol Tabule

Žlutá turistická cesta z rozcestí Mokré Rozdroze pod Violíkem směrem na Sněžné jámy

Zelená turistická cesta z rozcestí Mokré Rozdroze směrem do Sněžných jam až po rozcestí Rozdroze pod Wielkim Szyszakiem

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Správa KRNAP