Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

24°

Svátek má

Zemědělství i obrana: Majetkoprávní vztahy se vrátí do výchozího stavu

10. 3. 2022

page.Name
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula a ministryně obrany Jana Černochová se rozhodli úpravu majetkoprávních vztahů mezi státními podniky Lesy České republiky (LČR) a Vojenské lesy a statky ČR (VLS) vrátit do výchozího stavu. Důvodem jsou provozní a obranné důvody.

„O této směně, která byla připravena minulou vládou, jsem měl velké pochybnosti. Šlo o účelovou záležitost, která vyvolala u odborné veřejnosti řadu otazníků. Vzhledem k mnoha možným nežádoucím dopadům jsme se rozhodli vrátit veškerou směnu pozemků do výchozího stavu,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Podle ministerstva obrany nápad bývalých ministrů obrany a zemědělství na obří směnu neměl žádné odborné opodstatnění, prošel vládou narychlo z důvodů, o kterých raději nechci spekulovat. „Nejčistší je návrat do původního stavu,“ uvedla s tím, že oba rezorty areálu zároveň jednají o převodu Chotěboř-Bílek ve prospěch armády. Pro návrat do výchozího stavu existují provozní a důvody.

Z provozních jsou to především hospodářský aspekt, tedy vliv na ekonomiku LČR a VLS. Dále narušení uceleného souboru nemovitých věcí bez návazného řešení přístupu k majetku obou podniků. K obranným důvodům patří ponechání nakládání s pozemky vojenského újezdu Ralsko v gesci ministerstva obrany. armády Jde o území, na kterém se konají vojenská cvičení ČR i NATO.

Další důvody jsou nedostatečná pyrotechnická očista území, výcvik bezpečnostních a obranných složek. Změna majetkoprávních vztahů mezi státními podniky bude po ukončení zkráceného a zúženého meziresortního připomínkového řízení předložena vládě ke schválení.

Lesy České republiky měly získat právo hospodařit k pozemkům o rozloze 32 495,43 hektarů včetně staveb, které se nacházejí na území celé země, převážně ve zrušených vojenských výcvikových prostorech Ralsko a Mladá. Vojenské lesy a statky měly recipročně získat souvislé části lesních majetků o rozloze 41 009,92 hektaru, na kterých lze hospodařit a zároveň plnit úkoly při zajišťování obrany České republiky.

(hyš-vb-dj)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: MZe, MOb