Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Zohlednit úsilí států o ochranu přírody a udržitelnou produkci potravin

28. 3. 2022

page.Name
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula jednal v Praze s komisařkou Evropské unie pro zdraví a bezpečnost potravin Stellou Kyriakides o udržitelném používání pesticidů, označování potravin a životních podmínkách zvířat. Kromě toho hovořili také o situaci na zemědělských trzích ovlivněných konfliktem na Ukrajině.

„Česká republika začne za tři měsíce předsedat Radě Evropské unie a mezi našimi hlavními tématy bude ochrana klimatu, biodiverzity, rozvoj šetrného hospodaření a udržitelná produkce potravin. Primární úlohou našeho sektoru je však zachování produkce kvalitních a bezpečných potravin a potravinové zabezpečení. To je i v souvislosti s událostmi na Ukrajině velice důležité téma,“ řekl ministr Nekula.

EU chce i nadále naplňovat cíle Zelené dohody. Podle ministra je ale nezbytné, aby zohlednila dosavadní vynaložené úsilí jednotlivých států, jejich zemědělců i potravinářů a také rozdílné výchozí podmínky členských zemí a jejich národní specifika. Eurokomisařka Kyriakides potvrdila, že členské státy s nízkou spotřebou nebudou penalizovány a jejich dosavadní úsilí bude zohledněno v budoucím návrhu Evropské komise k pesticidům.

Ministr s eurokomisařkou projednal i témata, která bude Česká republika při svém předsednictví Radě EU řešit. Jedním z nich je udržitelné používání pesticidů. Naše země podporuje zavádění moderních postupů, které vedou k šetrnějšímu využívání přípravků na ochranu rostlin. Klíčová bude připravovaná revize evropské směrnice právě o udržitelném používání pesticidů.

„Dosavadní návrh v nás vyvolává obavy, protože nerozlišuje, jak rozdílného pokroku dosáhly členské státy. V důsledku toho by byly státy s nižší spotřebou v nevýhodě vůči zemím, kde je spotřeba mnohem vyšší. V České republice používáme průměrně 1,9 kilogramu účinné látky na hektar, Belgie či Itálie ale používá čtyřnásobek, tedy až osm kilogramů. Je proto nezbytné, aby největší snížení spotřeby pesticidů nastalo právě ve státech, které mají nejvyšší spotřebu,“ uvedl ministr.

S eurokomisařkou se shodli, že současná Evropa musí reagovat na výzvy spojené se změnami klimatu, pandemií a událostmi na Ukrajině a zajistit potravinovou bezpečnost. Jednali rovněž o označování potravin, kdy je nutné zvážit, zda by zavedení nových povinností nezvýšilo administrativní náročnost a finanční zatížení potravinářských podniků. Pro českou stranu je současné označování jasné a srozumitelné, další údaje na potravinách by proto měly potravinářské firmy přijímat dobrovolně.

Životní podmínky zvířat v chovech by se měly jak sdělili Stella Kyriakides i Zdeněk Nekula nadále zvyšovat. ČR již například zakázala chov nosnic v klecích od roku 2027. Důležité je však zachovat i konkurenceschopnost a soběstačnost zemědělské produkce v EU. Problematika přepravy zvířat by se podle ministra Nekuly měla řešit jednotně na celoevropské úrovni.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Facebook MZe