Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

24°

Svátek má

Elektrárna Chvaletice se připravila o emisní výjimku, pozbyla právní moci

26. 6. 2022

page.Name
Krajský soud v Ostravě (pobočka v Olomouci) přiznal odkladný účinek žalobě proti emisní výjimce elektrárny Chvaletice. V praxi to znamená, že výjimka pozbyla právní moci, dokud o ní soud pravomocně nerozhodne. Soud odkladný účinek přiznal, protože provoz ve výjimkovém režimu podle něj může mít významný negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Elektrárna Chvaletice je proto nyní v situaci, kdy ani 10 měsíců od začátku účinnosti nových emisních limitů nemá udělenou výjimku, ani nové emisní limity neplní. Energetičtí odborníci ekologických organizací i expertní právničky na nezákonnost výjimky upozorňovali dlouhodobě a krajský soud jim dal na začátku tohoto roku za pravdu a výjimku zrušil. Provozovatel elektrárny i MŽP se však místo řešení situace - tedy buď splnění limitů, nebo velmi krátké výjimky na dva roky od emisních limitů - snaží neustále prosazovat rozsáhlou výjimku.

Emisní výjimka umožňuje provozovateli elektrárny Chvaletice po dobu šesti let vypouštět ve spalinách třikrát více rtuti, než stanoví emisní limit, a vypustit tak do životního prostředí o 1234 kilogramů více rtuti více, než kdyby limit dodržela. Pokud je rtuť do životního prostředí jednou uvolněna, již nikdy ji z něj nelze odstranit. Navíc je výjimka udělena na úkor jiných provozovatelů, kteří ekologizovali své zdroje a již od srpna 2021 emisní limit pro rtuť plní. O zákonnosti udělené výjimky existují značné pochybnosti, kterými se v minulosti zabýval i úřad veřejného práva a nyní o věci rozhoduje krajský soud v Olomouci.

„Usnesení krajského soudu, které stanovilo, že udělená výjimka nemá žádné právní účinky až do doby vynesení rozsudku ve věci samé, bylo proto v této věci jediným možným zákonným postupem. Jinak by došlo k nezvratnému a neopravitelnému poškození životního prostředí toxické rtutí. Naproti tomu újma na straně provozovatele je podle usnesení soudu pouze spekulativní. Krajský soud poukazuje na skutečnost, že se této domnělé újmy vystavuje sám provozovatel žádosti o výjimku, na kterou neexistuje právní nárok, a šlo tedy o jeho vlastní, podnikatelské riziko,“ řekla Eliška Beranová, právnička Frank Bold Society, která se případu dlouhodobě věnuje.

Podle Jiřího Koželouha, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, snaha obcházet zákony se nevyplácí a přestřelená emisní výjimka pro elektrárnu Chvaletice nyní opět neplatí. „Ministerstvo životního prostředí selhalo, když šlo elektrárně Chvaletice na ruku. Krajský úřad Pardubického kraje tedy nyní musí elektrárně nařídit dodržování zákonných limitů na ochranu zdraví a životního prostředí. Firma provozující elektrárnu - pokud v sobě konečně najde zodpovědnost a přestane šetřit na úkor zdraví lidí - musí zajistit plnění limitů nebo si rychle požádat o krátkou výjimku do srpna příštího roku, která není v rozporu se zákonem a metodickými pokyny,” dodal.

(hyš-jk-lh)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook Petr Zewlakk Vrabec