Středa

31. května 2023

Nyní

11°

Zítra

12°

Svátek má

Historická přírodní stezka Bažantnice láká k procházce do Babiččina údolí

20. 6. 2022

Historická přírodní stezka Bažantnice láká k procházce do Babiččina údolí 18 snímků
Město Česká Skalice a jeho část Ratibořice spojuje stezka zvaná Bažantnice. V krásném přírodním prostředí nedaleko řeky Úpy návštěvníci směřující do Babiččina údolí procházejí mezi divokým lesním porostem s výhledem na rozsáhlé louky, kde ve starých spadlých stromech i v podmanivé a široké lučinaté úpské nivě žijí hojné hmyzí komunity. Procházka touto lokalitou je skutečně kouzelná.

Součástí tohoto přírodního prostoru v minulosti byl důmyslný zavlažovací systém luk, který ve své době patřil ke špičkovým zemědělským stavbám. „Nedostatečná údržba závlahových zařízení v druhé polovině 20. století vedla k tomu, že dnes již neplní svou funkci. Jakkoli je dnešní pohled na ochranu přírody a tehdejší zemědělskou praxi odlišný, obnovení části závlah by mohlo být dokladem úcty k inženýrským dovednostem předchozích generací,“ stojí na jednom z informačních panelů v této destinaci.

Naučná stezka, která prochází Bažantnicí, je ve svazích obklopena listnatými suťovými lesy, které v méně strmých místech přecházejí do dubohabřin. Stromové patro lesa tvoří javor klen, lípa srdčitá, jasan ztepilý, dub letní či olše lepkavá. V keřovém patře roste bez červený, brslen evropský nebo srstka angrešt. Dutiny rozsochatých stromů a hustá spleť keřů v podrostu nabízejí hojnost potravy a úkrytu zdejším ptáků.

Hnízdí zde většina druhů sýkor, nejhojněji koňadra a modřinka. Vysoko v korunách stromů poletují lejsci šedí a nápadně žlutočerveně zbarvená žluva hajní. Na kmenech stromů se hbitě pohybuje hlučný vrhlík lesní a nenápadný šoupálek dlouhoprstý i krátkoprstý. V lesích lze rovněž spatřit špačka obecného, kukačku, puštíka, červenku, dlaska, strakapouda, pěnkavu obecnou, pěnici černohlavou a slavíkovou.

To už návštěvník prochází kolem legendárního Loveckého pavilonu, což je empírová stavba z roku 1800, kterou jako své letní sídlo využívala vévodkyně Kateřina Vilemína Zaháňská, jež toto místo přetvářela v souladu s přírodou. Architekturu pavilonu vhodně doplňují okolní solitérní dřeviny, jako například mohutný ořešák černý, dub letní, javor babyka nebo metasekvoje čínská, která tady byla vysazena v roce 1966.

Bažantnici využívají návštěvníci pěšky i na kole, a toto místo si velmi pochvalují. „Chodím do Bažantnice venčit psa, takže jsem tu prakticky každý den. Toto místo mně přirostlo k srdci a nikdy mě neomrzí. Jsem moc rád, že tuto krásnou lokalitu máme blízko města, kde žiji. Nikdy bych neměnil,“ řekl nám obyvatel České Skalice Petr Prouza. Touto stezkou procházejí však nejen místní, ale také návštěvníci z jiných koutů země.

„Krásná a divoká příroda v tomto místě nás uhranula. Jednou za dva roky jedeme do této oblasti a vždy, když chceme zajít do Babiččina údolí, zaparkujeme auto ve městě a pak  jdeme pěšky přes Bažantnici. Je to krásná procházka, hezky to tady voní, je tu nádherný výhled na louky a téměř v cíli také na ratibořický zámek. Budeme se sem vracet i v budoucnosti,“ prozradila Hana Krejčíková, která s manželem do údolí dorazila ze vzdáleného Žatce.

Hynek Šnajdar
redakce@prirodatv.cz
Foto: Hynek Šnajdar