Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Invazní střevlička: východoasijský hacker rybničních ekosystémů

22. 6. 2022

page.Name
Rybniční ekosystémy v dnešní době čelí mnoha negativním vlivům od eutrofizace, přes pokles biologické rozmanitosti, po biologické invaze. Biologické invaze mají negativní dopad na fungování ekosystémů, navíc jejich řešení je i finančně nákladné.

Střevlička východní, drobná všežravá kaprovitá rybka zavlečená z Asie, je jedním z invazních druhů, který dokázal vytvořit životaschopné populace napříč Evropou a je trnem v oku nejen orgánům ochrany přírody, ale také produkčním rybářům. Cílem naší studie bylo prozkoumat nepříznivé ekosystémové a produkční dopady, které může přítomnost střevličky východní v rybničním ekosystému způsobit.

Naše výsledky prokázaly významný vyžírací tlak shora, tak zvaný top-down efekt střevličky východní na planktonní korýše, především velké hrotnatky rodu Daphnia i na další druhy perlooček, vznášivek a buchanek. Právě velké hrotnatky jsou důležitým transformačním článkem stojatých vod, využívajícím primární produkci řas i mikrobiální produkci bakterií a prvoků.

V případě jejich absence je tak omezen tok živin a energie do chovaných ryb. dalším důsledkem snížené aktivity filtrujících planktonní korýšů je zhoršená kvalita vody. Eliminace perlooček pravděpodobně stála i za zhoršeným růstem kapra a zvýšeným vyžíracím tlakem na potravní organismy osidlující dno. Předpokládáme, že střevlička východní vytváří výrazný konkurenční tlak na kapra. P o eliminaci planktonních korýšů kapr „přepne“ na jiné potravní zdroje, což se projevilo nižší biomasou i početností bezobratlých v sedimentu rybníků, kde se vyskytovala střevlička.

(hyš-lk)
redakce@prirodatv.cz
Foto: FROV