Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Kam poteče 30 miliard v zemědělské krajině? Ptá se Hnutí DUHA

20. 6. 2022

page.Name
Ministerstvo zemědělství po opakovaných výzvách konečně zaslalo nevládním organizacím návrh změn ekoschémat pro blížící se jednání s Evropskou komisí (EK). Ekoschémata jsou dobrovolná opatření, která zemědělcům z dotačního systému Společné zemědělské politiky mají poskytnout finanční příspěvek za lepší péči o krajinu.

„Pokud se ale budou řídit podle tohoto návrhu MZe, stav naší krajiny se příliš nezlepší. Dostatečně spějí ani k ochraně půdy a vody, ani ke zvýšení odolnosti krajiny vůči klimatickým změnám, ani k rozmanitosti druhů. MZe se navíc ještě ani nedohodlo o podobě dokumentu a ministr Zdeněk Nekula už uvažuje, jak některá zásadní ekologická opatření odsunout. Kam tedy potečou všechny miliardy?“ ptá se Hnutí DUHA.

Evropská komise na začátku května poslala Česku kritické připomínky ke Strategickému plánu. Vyzvala k významnému navýšení ekologických ambic, a to zejména v tak zvaných ekoschématech. mají 30 miliard korun podpořit k šetrnějšímu hospodaření a zlepšení odolnosti naší krajiny vůči klimatickým změnám. Ke zvýšení ambic vyzvaly ministra Nekulu i ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou také ekologické organizace otevřeným dopisem s návrhy změn.

Můžeme se tedy těšit za 30 miliard na úrodnou a odolnou krajinu plnou kvetoucích mezí a motýlů? To bohužel ne. Ekoschémata v navrženém návrhu vůbec nepodporují vznik mezi, remízků a mokřadů, ani péči o ně. Podpora dočasných neprodukčních ploch včetně úhorů jde také jen málo nad rámec povinných podmínek, které musí splňovat všichni zemědělci vyžadující základní dotace na hektar. Požadavky na pestrost plodin v rámci farmy nepřinesou téměř žádné zlepšení, přitom vhodná skladba plodin může zásadně zlepšit půdní vlastnosti a přispět k pestřejší nabídce prostředí pro volně žijící živočichy.

Dostatečná nejsou ani opatření na ochranu půdy a vody. Navržené ochranné pásy kolem vod pomáhají zachytit ornici a pesticidy proti splachům do vod. Návrh s nimi ale počítá jen v maximálním množství a v krajině jich tak nebude dostatek. Navržené nesečené pásy na travních porostech sice prokazatelně pomáhají, ale stejnou podmínku plnili zemědělci již v minulém období Společné zemědělské politiky. EK také žádala zavedení podpor, které by v rámci ekoschémat ocenily aktivitu zemědělců nad rámec základních podmínek. Ministerstvo ale nakonec všechny návrhy na tzv. nadstavbová ekoschémata, která by tento systém poskytovala, bez odůvodnění stáhlo.

„Stále klesající počet ptačích druhů a ostatních živých organismů zemědělské krajiny dokládá, že dosavadní snahy ozelenit zemědělské dotace nejsou dostatečné. Přitom výzkum a dílčí studie prokazují, že je to možné. Současný návrh ekoschémat je opět jen nedostatečným nakročením ke skutečně funkční a živé krajině. Zemědělci si zaslouží více skutečných možností, jak zlepšit stav krajiny a vrátit do ní život,“ myslí si Václav Zámečník, zemědělský specialista České společnosti ornitologické.

Podle Alžběty Procházkové ze Společnosti přátel přírody pestrost organismů znamená nejen krásu, ale také pestrost vztahů a řešení, které v měnícím se světě jindy potřebujeme víc, než kdy jindy. „Čistota vody, kvalita půdy i bohatství úrody záleží na fungujících společenstvech organismů. Evropské zemědělské dotace obnovit podmínky pro obnovu pestrosti a využít přírodu blízká opatření k obnově zemědělské krajiny jako celku,“ uvedla.

(hyš-ap)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto