Pondělí

20. května 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Konference se zaměří na výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny

14. 6. 2022

page.Name
O tom, že se klima měnilo, mění a měnit bude, není pochyb. V současné době k tomu však rychle dochází globálně na celé planetě včetně České republiky a ohrožuje životy nás i dalších druhů. Právě v souvislosti s těmito změnami se ve čtvrtek 23. června od 9 do 13.30 hodin uskuteční v Lichtenštejnském paláci v Praze konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR.

Konferenci pořádá Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Akademií věd ČR. Cílem setkání je významně zefektivnit využívání nejnovějších vědeckých poznatků při rozhodování o opatřeních ke zmírňování projevů klimatické změny a k adaptacím na její dopady.

Konference je zaměřena na dialog mezi odbornou sférou, veřejnou správou i veřejností za účelem spolupráce, výměny informací i zkušeností a lepšího porozumění naléhavosti dosáhnout pokroku a podpory v zavádění těchto opatření. Podle vyjádření hnutí Greenpeace je naše civilizace závislá na fosilních palivech, jako jsou ropa, uhlí a plyn.

„Energii z fosilních paliv uvolňujeme spalováním, při kterém kromě energie – tepla vzniká především vodní pára a oxid uhličitý. A je to právě CO2, který je mezi skleníkovými plyny nejdůležitějším hybatelem současné klimatické změny,“ tvrdí zástupci tohoto hnutí. Více na: https://www.greenpeace.org/czech/clanek/3785/co-je-klimaticka-zmena/

Hynek Šnajdar
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto