Úterý

16. července 2024

Nyní

26°

Zítra

22°

Svátek má

Léto prožijte s časopisem Ochrana přírody, zaměřen je hlavně na Labské pískovce

27. 6. 2022

page.Name
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vydala nové číslo časopisu Ochrana přírody, který se věnuje zejména 50. výročí vyhlášení CHKO Labské pískovce a 30. výročí schválení zákona o ochraně přírody a krajiny.

V obsáhlém článku Ohlédnutí za 50 lety existence chráněné krajinné oblasti Labské pískovce autoři připomínají důležité milníky v historii ochrany tohoto území. Už v roce 1923 vydává generální konzervátor Rudolf Maximovič posudek, ve kterém se uvádí, že „České Švýcarsko…nesporný charakter přírodní památky vhodné ke zřízení parciální reservace.“

Ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce v dalším textu bilancuje, co se tu podařilo za posledních třicet let, a popisuje, co toto chráněné území čeká. Zmiňuje například přípravu nového plánu péče a zonace. Václav Cílek vyzdvihuje, že Českosaské Švýcarsko patří bezpochyby mezi krajiny evropského významu nejen pro své přírodní krásy, ale i jako místo, kde vznikala významná kontinentální odnož evropského romantismu.

V časopisu se čtenáři také dozvědí, jak se krajina Českého Švýcarska a Labských pískovců v čase měnila, co prozradil archeologický průzkum a to, že vandalismus se nevyhýbá ani národním parkům. Přečíst si můžete i rozhovor s dlouholetým vedoucím správy CHKO Labské pískovce Wernerem Hentschelem.

Svatomír Mlčoch a Eva Mazancová jsou autory článku, který se věnuje třiceti letům zákona o ochraně přírody a krajiny. Popisují, jak se tuto na svou dobu revoluční normu podařilo prosadit, jakými zásadními změnami prošla a zamýšlejí se nad tím, co ji asi čeká v budoucnu. Zákonem o ochraně přírody a krajiny se zabývá i článek Vojtěcha Stejskala 30 let ochrany přírody a krajiny v judikatuře Ústavního soudu ČR.

A k zákonu do třetice. Pavel Pešout připomíná, že letošní třicáté výroční je umocněno výročím ještě starším. Letos totiž uplynulo právě sto let od předložení prvního návrhu z ákona o ochraně přírody poslancem Národního shromáždění JV Stejskalem. Časopis připomíná i to, že 1. července se Česká republika ujme předsednictví v radě Evropské unie . To, co se bude řešit na poli ochrany přírody a krajiny, popisují Jan Plesník a Ladislav Miko.

Archiv starších čísel najdete zde .

(hyš-AOPK)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Štěpánka Dlouhá, Vít Steklý