Sobota

20. dubna 2024

Nyní

Zítra

-2°

Svátek má

Meteorologové zkoumali v terénu škody způsobené tornádem v Lanžhotě

22. 6. 2022

page.Name
Český hydrometeorologický ústav provedl předběžný terénní průzkum v jihomoravské obci Lanžhot, zda se zde v pondělí 13. června vyskytlo tornádo. Odborníci se druhý den na místě zaměřovali především na rozsah a typ poškození budov a způsob poničení vegetace. Bylo také potřeba zmapovat identifikované škody v oblasti, aby mohla být přibližně stanovena délka trasy, kde se tornádo vyskytovalo, a také odhadu jeho intenzity tornáda pro určení přibližné rychlosti proudění vzduchu.

Konvektivní bouře, která krátce po 18. hodině postoupila od severozápadu nad Břeclav a Hodonín, pokračovala v produkci nebezpečných jevů. I když podle radarových snímků o půl hodiny později byla převážná část bouře v oblasti východně od dálnice D2, její jihozápadní okraj produkoval v tu chvíli intenzivní nárazy větru páchající škody v Břeclavi a blízkém okolí. Přímo v Lanžhotě pak bylo podle svědectví tamních lidí a dokumentačních materiálů na sociálních sítích pozorováno tornádo.

K terénnímu průzkumu a následnému potvrzení či vyvrácení výskytu tornáda v Lanžhotě se vydal tým meteorologů. Cílem terénního průzkumu bylo především zjistit rozsah a typ poškození budov, způsob poničení vegetace a také zmapovat identifikované škody v oblasti. Podle předběžných informací bylo nejvíce zasaženo okolí Zámečku Lanžhot, přilehlá Zámecká ulice a jih až jihovýchod směrem k fotbalovému hřišti. Další informace ze sociálních sítí poukazovaly i na škody v severní části obce v ulici Vinohrady.

Z oficiálních údajů zjištěných po odklízení škod bylo poškozeno 30 domů, velké množství stromů a také automobily, elektrické vedení. Protože většina škod byla v den terénního průzkumu již odklizena, je posouzení dopadů neznámé intenzity tornáda z dokumentačních materiálů pořízených bezprostředně po odeznění jevu objektivnější. Takové materiály se díky vstřícnosti místních obyvatel postupně shromažďují a jsou posuzovány odborníky i na mezinárodní úrovni. Z toho důvodu je třeba říci, že hodnocení intenzity tornáda není definitivně uzavřeno.

První známky škod v obci Lanžhot byly nalezeny na jižní straně zářezu železniční tratě naproti ulici Vinohrady, vinice přiléhající k trati na severu se zdála být beze známek poškození. Poměrně úzký pás objevených škod pokračoval na jihovýchod přes ovocný sad a zahrady ulice Stráže, kde byly převráceny většinou neukotvené předměty jako trampolíny. U nižších stromů byly polámané větve, vysoké stromy s velkou záchytnou plochou byly částečně vyvráceny.

V Kostické ulici se lokálně objevovaly škody na střešní krytině u domů, které jsou od sebe vzdáleny asi 100 metrů. Následovaly dvě řady domů na ulici Kostická a Zámecká, které jsou orientovány přibližně kolmo na směr postupu tornáda. Šířka pásu způsobených škod je opět blízká 100 metrům, a proto zde byly škody na obydlích nejčetnější. Z přímých svědectví vyplývá, že silný vítr se objevil velice rychle a odezněl během několika vteřin až desítek vteřin. Podle rozsahu škod na budovách na konci ulice Boženy Němcové začalo docházet zřejmě k zužování víru a tím i k zesílení jeho rotace mezi zmíněnou ulicí a tokem Kyjovky.

Poškozené střechy nebo rozbitá okna se totiž objevily najednou v pásu zhruba 50 metrů. Za tokem Kyjovky v zahradní kolonii av areálu fotbalového hřiště byly identifikovány škody na porostech odpovídajících vyšší intenzitě tornády – minimálně již avizovaný stupeň F1. Poslední známky viditelných poškození se týkají zejména vysokých stromů mezi hřištěm a rančem na jihovýchodním konci obce. Zde docházelo k rozšiřování pásu škod zanechaných tornádem, což postupně vedlo k jeho zeslabení a rozpadu v polích za rančem.

(hyš-pm)
redakce@prirodatv.cz
Foto: ČHMÚ