Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Na MENDELU v září vypukne mezinárodní konference Ekologie 2022

21. 6. 2022

page.Name
Česká společnost pro ekologii uspořádá společně s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně 8. konferenci Ekologie 2022, která se uskuteční od středy 7. do pátku 9. září v aule Q01 a přilehlém foyer Provozně ekonomické fakulty MENDELU. Jde o největší konferenci se zahraničním přesahem v oblasti ekologie pořádanou v České republice.

Podle organizátorů tato událost pokrývá celé spektrum ekologie jako vědního oboru a jeho aplikací včetně ochrany přírody. Konferenčním jazykem je angličtina. Ze zahraničních kolegů pozvání přijal například Renomovaný prof. Dr. Jörg Müller (Universität Würzburg), který přednese příspěvek na téma Between chainsaws and bark beetles: lessons learned for biodiversity management in forests - Mezi motorovými pilami a kůrovcem: poučení pro řízení biologické rozmanitosti v lesích.

Výzkum profesora Müllera kombinující ekologii lesa a ochranu biodiverzity v zemědělsko-lesní středoevropské krajině podtrhává zaměření brněnského spolupořadatele konference. Zároveň Müller zastává vedoucí pozici ve vedení národního parku Bavorský les, kde jsou úspěšně aplikovány managementové postupy ve smrkových porostech zasažených kůrovcovou kalamitou.

Mnoho výzkumných témat řešených na MENDELU se týká obecné a aplikované ekologie včetně ochrany přírody a krajiny, takže věříme, že se zde potkáme i s kolegy z místních fakult,“ řekl k programu konference za Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity její garant Ondřej Košulič.

Uzávěrka podání příspěvků a „early bird“ registrace je možná do 25. července. Další informace budou průběžně aktualizovány na webu konference a na FB události. Konference České společnosti pro ekologii je pořádána každé dva roky, letos se ale koná po třech letech kvůli roční covidové pauze.

(hyš-ok)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Jan Miklín