Úterý

21. května 2024

Nyní

20°

Zítra

18°

Svátek má

Náklady na skladování statkových hnojiv přijdou na 933 milionů

16. 6. 2022

page.Name
Ministerstvo zemědělství vypracovalo dokument k finančním dopadům plnění podmínek evropské směrnice o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů. V letošním a příštím roce se celkové náklady na vybudování nových skladovacích kapacit a náklady spojené s údržbou a obnovou skladovacích prostor na statková hnojiva odhadují na 933 milionů korun.

Podle předpokladu bude rekonstrukce skladovacích prostor v tak zvaných zranitelných oblastech, které jsou nepříznivě ovlivněny dusičnany ze zemědělství, stát 334 milionů korun. Investiční náklady na vybudování nových skladů nutných k dodržení požadavků směrnice činí 599 milionů korun.

Peníze půjdou z evropského i státního rozpočtu a také z vlastních zdrojů zemědělců. Pomohou zajistit dostatečné skladovací prostory, jako jsou například jímky na kejdu, hnojůvku a močůvku a zpevněná hnojiště. Investice do technologií skladování a využívání statkových hnojiv jsou důležité i pro ochranu ovzduší.

Odhad investičních nákladů vychází z terénního průzkumu v minulém roce v zemědělských podnicích hospodařících v oblastech zranitelných dusičnany a přepočtu, který zohledňuje nárůst cen surovin, materiálů, energií i stavebních prací. Materiál také obsahuje aktualizovaný odhad neinvestičních nákladů, které pro období 2022 až 2023 činí 29,6 milionu korun. Peníze se využijí na kontrolou plnění akčního programu nitrátové směrnice, monitoring kvality povrchových i podzemních vod a revizi zranitelných oblastí.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Naše voda – Nina Havlová