Čtvrtek

7. prosince 2023

Nyní

Zítra

-3°

Svátek má

Priority: potravinové zabezpečení, snižování pesticidů a prevence odlesňování

26. 6. 2022

page.Name
Během českého předsednictví v Evropské unii si resort zemědělství stanovil své hlavní priority. Mezi ně patří potravinové zabezpečení v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, snižování spotřeby pesticidů v celé Evropské unii a prevence odlesňování a podpora lesnictví.

Dalšími tématy, kterým se bude v příštích šesti měsících věnovat, jsou rybolovná práva, akvakultura, označování potravin a zdraví zvířat. Úkolem České republiky v roli předsednictví bude hledat názory shody členských států. „Našimi hlavními cíli jsou obecně ochrana klimatu, zajištění biodiverzity, rozvoj šetrného hospodaření a udržitelná produkce potravin. Z těchto cílů vyplývají také všechny naše hlavní priority,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Kvůli válce na Ukrajině je nejdůležitějším zajištěním dostatečného množství potravin nejen pro Evropu, ale i pro celý svět. Válka má obrovské dopady do zemědělského a potravinářského sektoru, proto české předsednictví spolu s Evropskou komisí (EK) bude hledat možnosti, jak těmto odvětvím pomoci.

„Abychom zajistili potraviny pro celý svět, musíme zachovat produkci kvalitních a bezpečných potravin. Budeme proto pravidelně sledovat situaci na komoditních trzích a na každém zasedání Rady ministrů, tedy jednou za měsíc, budeme toto téma řešit a přijímat potřebná opatření,“ uvedl ministr.

Další důležitou prioritou bude snižování spotřeby pesticidů, které musí být úkolem pro celou Evropu. Podle Strategie Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork) by celá Unie měla snížit spotřebu pesticidů o 50 procent do roku 2030. ČR povedená debata o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin tak, aby došlo ke splnění tohoto spravedlivého rozdělení mezi všechny členské státy. Zásadní pro Evropu je, aby s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí mohla zajistit dostatek kvalitních a bezpečných potravin pro spotřebitele.

České předsednictví se bude věnovat také prevenci odlesňování. Evropská komise navrhuje zavést systém, přičemž by firmy měly doložit, že při výrobě jejich produktů nedošlo k odlesňování a znehodnocování lesů, zejména pralesů. „Jde o to, aby kvůli produkci některých komodit, jako je sója, káva, kakao, hovězí maso, dřevo nebo palmový olej nedocházelo ke zbytečnému znehodnocování pralesů a lesů. Musíme dostatečně chránit přírodu a zároveň při nastavování pravidel dbát na to, abychom neohrozili dodávky některých výrobků nebo potravin kvůli novým byrokratickým překážkám,“ vysvětlil Nekula.

Souvisejícím, ale zcela odlišným tématem bude podpora udržitelného lesnictví, která je nyní v období taková významná. České předsednictví vytvoří prostor pro diskuzi o budoucnosti Stálého lesnického výboru. Unie nemá společnou lesnickou politiku, proto je důležité při hospodaření v lesích brát ohled na rozmanitost lesů napříč celou Evropskou unií.

Ačkoli je ČR vnitrozemský stát, bude mít nějakou roli při stanovování tak zvaných rybolovných práv v příštím roce ve vodách EU a třetích zemí. Toto nastavení je důležité také z hlediska potravinového zabezpečení. České předsednictví také schválí zásady pro udržitelnější mořskou i sladkovodní akvakulturu. Ostatními tématy budou označování potravin, chráněná zeměpisná označení nebo zdraví a welfare zvířat.

První Radu ministerstva zemědělství EU pod českým předsednictvím, která se bude konat 18. července v Bruselu, povede ministerstvo zemědělství Zdeněk Nekula. Ministerstvo zemědělství bude také v souvislosti s předsednictvím organizovat 15 neformálních akcí na různých úrovních.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook MZe