Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

24°

Svátek má

Pro české rybáře je jako první v Evropě schválen program do roku 2029

22. 6. 2022

page.Name
Jednu miliardu korun získají rybáři prostřednictvím nového Operačního programu Rybářství (OP Rybářství) do roku 2029. Peníze jsou určeny na podporu udržitelné akvakultury, posílení konkurenceschopnosti a odolnosti sektoru. Program v oblasti rybolovu a akvakultury schválila Evropská komise České republice jako prvnímu členskému státu Evropské unie.

Novinkou v OP Rybářství je možnost získat dotaci také na mimoprodukční funkce rybníků. Rybáři tak v příštích letech získají příspěvek například na akumulaci vody v krajině, sportovní a rekreační účely rybníků nebo na údržbu břehů. Jak uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula, operační program bude přispívat k cílům Strategie Evropské komise od zemědělce ke spotřebiteli pomocí využívání inovativních postupů při produkci nebo vytváření kratších dodavatelských řetězců.

„Podpoříme rovněž výzkum a ekologické hospodaření. Chceme také zachovat druhovou pestrost, která je v souladu se Strategií Evropské komise pro biodiverzitu, proto jsme připravili i příspěvky na vysazování úhoře říčního,“ řekl ministr. Vzhledem na vnitrozemský charakter republiky bude podpora zaměřena na udržení produkce z tradiční akvakultury prostřednictvím modernizace a inovací.

Dále rovněž na zvýšení produkce dalších druhů ryb v nových moderních rybích farmách šetrných k životnímu prostředí, na zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb pro český trh a na posílení postavení rybářských podniků na trhu.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: archiv prirodatv.cz, Jakuba Zemana