Úterý

16. července 2024

Nyní

25°

Zítra

22°

Svátek má

Tahové zkoušky prověří stav dvou krkonošských velikánů v Peci

14. 6. 2022

page.Name
Letité stromy jsou nejen součástí krajiny a mnohých sídel, ale jsou to také pamětníci starých časů. Proto si většina lidí neumí představit, že by musely být odstraněny, třeba z hlediska zdravotního nebo bezpečnostního. „I v Krkonošském národním parku a jeho ochranném pásmu se snažíme, aby žádný takový velikán nemusel padnout,“ uvedl Radek Drahný, mluvčí Správy KRNAP.

Ke správnému rozhodnutí, zda stromy odstranit či ponechat na svém místě pomáhají tahové zkoušky, které včera proběhly u více než stoletých stromů dubu a jasanu ztepilého přímo v centru Pece pod Sněžkou. Výsledky těchto zkoušek budou známy do dvou týdnů. Oba veteráni vítají každého návštěvníka, který přijíždí do krkonošského střediska, protože rostou na zahrádce Hospody Na Peci.

Minulý rok nás majitel hospody pan Eliáš požádal, zda bychom posoudili stav obou stromů. Podle vizuálního hodnocení a s ohledem na nález plodnic dřevokazných hub u báze kmenů jsme se rozhodli provést tahové zkoušky,“ řekl Jakub Fišera, odborný pracovník Správy KRNAP se specializací na dendrologii.

Vzhledem na lahvicovitou bázi kmene jasanu, velký náklon dubu, zhoršené stanoviště a přítomnost plodnic hub je podle odborného pracovníka provedení tahové zkoušky jediná spolehlivá metoda, jak zjistit, nakolik je poškozený kořenový systém a z toho vyvodit, zda stromy vyhovují provozní bezpečnosti.

Principem tahové zkoušky je zjištění reakce stromu na definované kritické zatížení, zjištění pravděpodobnosti zlomení kmene či vývratu. K tomu je potřeba kotvícího bodu, v tomto případě nebyl žádný přirozený v blízkosti, proto byl využit přistavený traktor. Odborníci z naměřených dat vyčtou sílu, deformaci dřeva kmene či náklon báze stromu. Výsledkem jsou číselné hodnoty, kdy hodnota 100 procent znamená, že strom by obstál při náporu větru o definované síle.

Vzhledem k povaze a nutné přesnosti měření je však minimální podpora pro stabilního jedince 150 procent v každém z parametrů. Stromy se sníženou hodnotou jsou zjištěny za nestabilní a je nutný buď stabilizační zásah, nebo odstranění. Tahové zkoušky prováděli jedni z největších odborníků u nás Marek Žďárský z firmy Arbonet a Luděk Praus z Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Správa KRNAP