Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Uplynulo 25 let od největší přírodní katastrofy 20. století ve střední Evropě

29. 6. 2022

page.Name
Morava a Slezsko se na začátku července 1997 staly dějištěm jedné z největších přírodních katastrof 20. století ve střední Evropě. Na většině toků byly dosaženy dosud nepozorované a nezaznamenané průtokové hodnoty. Povodně si vyžádaly 20 obětí na lidských životech. Bylo zničeno přes 300 domů a kolem 5500 jich bylo poškozeno.

Zdevastováno bylo téměř 500 kilometrů silnic a místních komunikací a také zhruba 100 kilometrů železnic. Škody v povodí Odry dosáhly částky 20 miliard korun. Celkově bylo povodní zasaženo 202 obcí, z toho zhruba 67 procent v okresech Bruntál a Jeseník. V letech 1997 až 2004 byly odstraněny škody z této povodně nákladem ve výši 2,1 miliardy korun pomocí 444 stavebních akcí. Od povodně 1997 d o současné doby se podařilo vybudovat 100 nových protipovodňových opatření.

I přes zdlouhavé a složité majetkoprávní vypořádání při přípravě staveb nových často jsme vybudovali 100 protipovodňových opatření v hodnotě kolem 3,5 miliardy korun z dotačních prostředků ministerstva zemědělství az vlastních zdrojů státního podniku,“ prozradil Jiří Tkáč, generální ředitel státního podniku Povodí Odry. V posledním období byly dokončeny hráz podél Ostravice v Paskově, říční hráz u Baštice ve Starém Městě u Frýdku – Místku, rekonstrukce jezu na Lomné v Jablunkově a bystřiny Mohelnice v obcích Krásná a Raškovice.

Letos je v plánu zahájení výstavby protipovodňových hrází podél Odry a Stružky v Bohumíně Pudlově, zvýšení ochrany proti povodním v Českém Těšíně, proti velkým vodám z Ropičanky a Sadového potoka, nebo zahájení rekonstrukce druhé etapy Žermanického přivaděče. „Kromě budování protipovodňových opatření na tocích jsme se také zajistili opatřeními na modernizaci a posílení vodních nádrží Těrlicko, Olešná, Šance a také Morávky, na níž nyní probíhají stavební práce. Na podzim předpokládáme zahájení rekonstrukce vodního díla Baška,“ uvedl generální ředitel Povodí Odry.

Povodeň v červenci 1997 s jejími následky překonaly všechny do té doby známé povodňové události a zapsala se tak do historie. Následky a škody by měly daleko větší rozsah nebýt vodních děl Vodohospodářské soustavy povodí Odry, především nádrží Šance a Slezská Harta. Obě přehrady významně ovlivnily velikost průtoků. „Významnou úlohu sehrálo nově vybudované vodní dílo Slezská Harta. Stavební práce byly na přehradě zahájeny počátkem roku 1987 a dokončeny v roce 1997, tedy v roce, kdy náš region zasáhly červencové povodně,“ řekl technický ředitel Břetislav Tureček.

Nádrž měla být podle odhadů naplněna v roce 2002. Extrémní srážky a povodně v letech 1996 a 1997 však naplnění tohoto vodního díla výrazně urychlily. Dílo odolalo extrémním podmínkám a vzrůstajícímu tlaku masy vod. Potvrdilo se, že Slezská Harta má kromě významné funkce zásobování vodou také vysokou účinnost v protipovodňové ochraně. Jde o vodní dílo, které má také významný ekologický přínos díky možnostem nalepšování průtoků řeky Moravice v období sucha a zátopu Slezské Harty má také příznivý vliv na kvalitu pitné vody v níže ležící vodárenské nádrže Kružberk,“ doplnil.

Za posledních 25 let odborná a zejména laická veřejnost postupně začala velice vnímat i opačný extrém, a to suchá období, která umí spojit a pracovat v rámci vodohospodářské soustavy efektivně řešit. Při povodních v roce 1997 dosáhla historicky nejvyšších průtoků řeky Opava. Přitom oblast na horní Opavě má ​​velmi nízkou povodňovou ochranu. Po deseti letech bádání, studie a analýza vlády České republiky v roce 2008 rozhodla o realizaci rozsáhlého projektu protipovodňových opatření na horní Opavě.

Právě tuto oblast bude spolu s dalšími opatřeními chránit připravovaná přehrada Nové Heřminovy. Soubor protipovodňových opatření na horní Opavě se státnímu podniku Povodí Odry se daří úspěšně naplňovat. Do současnosti byly vybudovány čtyři suché nádrže s celkovým objemem kolem jednoho milionu metrů krychlových. Dále byla doplněna síť měřících stanic o devět objektů, proběhla rekonstrukce jezu Kunov na řece Opavě, byla vybudována protipovodňová hráz v Holasovicích a kompenzační říční hráz na polském území pod Krnovem včetně jejího zavázání na českém území.

Majetkoprávní vypořádání pro vodní dílo Nové Heřminovy ​​​​​​​​​je prakticky ukončeno. Celkový objem vynaložených finančních prostředků v období 2009 až 2021 na opatření na horní Opavě činil kolem 1,3 miliardy korun. V současnosti zpracovává projektovou dokumentaci pro údolní nádrž Nové Heřminovy​​a úpravu toku Opavy blízkým způsobem, která navazuje na přehradní hráz přes obce Zátor, Brantice a město Krnov. Celkem opatření zajistí ochranu zhruba 16 tisíc obyvatel a dvou tisíc stavebních objektů. Předpokládá se, že všechna připravovaná opatření budou dokončena a uvedena do trvalého provozu kolem roku 2030.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Povodí Odry, Facebook