Sobota

15. června 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

Vědci chtějí zadržet vodu v okolí lesních cest, aby neodtékala

28. 6. 2022

page.Name
Voda v okolí lesních cest byla dosud většinou sváděna tak, aby je nenarušovala a z lesa rychle odtekla. V době klimatické změny a zvyšování teplot bude ale nutné tento postup změnit a lépe s vodou hospodařit. Zjistit aktuální situaci a navrhnout nová opatření se budou snažit vědci z Mendelovy univerzity v Brně a České zemědělské univerzity v Praze, kteří se budou zabývat zadržováním vody.

České lesy jsou protkané sítí dopravních cest. Využívají je nejen turisté, ale především vlastníci a lesnické firmy, které v nich hospodaří. Svod vody směrem dolů ze svahu se v současné době řeší především tak, aby cesty nenarušoval. Voda rychle odtéká v trubních propustcích pod cestou směrem do údolí. Vědci ale do budoucna budou navrhovat i jiná řešení, například pomocí vsakovacích zařízení.

Podle Valerie Vranové z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, by se tím voda tak rychle neztrácela a v lese zůstala. Aktuální projekt reaguje na výzvu Ministerstva zemědělství ČR, které výzkum podpořilo částkou zhruba 15 milionů korun. „Motivací je popsat vliv lesních cest a ostatních tras opatřených navrhovanými technologiemi na vodní režim v jejich okolí. Výstupem budou technická doporučení pro navrhování nových nebo úpravu stávajících konstrukcí objektů lesní dopravní sítě,“ řekla Vranová.

Vědci chtějí posílit zasakování vody do půdního prostředí a její lepší distribuci v lese, budou zkoumat reakci dřevin a lesních porostů na navržené stavebních úpravy. „Pokud změníme tok vody a navrhneme například místo odtoku vsakování, měli bychom na jednotlivých stromech, hladině podzemní vody a vlhkosti půdy potvrdit, že jsou opatření funkční,“ uvedla Vranová.

Vědci budou dál e řešit vhodnost různých typů protierozních opatření na ostatních trasách pro lesní dopravu s ohledem na utužení půdy pojezdem speciální lesnické techniky. „Základem bude kritické posouzení různých technických a biotechnických metod. Mezi posuzované metody budou zařazeny jednak metody zadržení vody ze zpevněných ploch, používaných v současnosti v urbanizovaném území a dále metody dlouhodobě používané jako je hrazení bystřin a strží,“ dodala Vranová. Projekt je tříletý a potrvá do konce roku 2024.

(hyš-vv)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: MU