Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Začíná horská pastva, hospodářská zvířata vyrazí na louky Krkonoš

7. 6. 2022

page.Name
Hospodáři i zvířata se po několikaměsíčním úzkém soužití na zimovišti nemohou dočkat horských pastvin a není divu. Za plotem totiž roste nejlepší tráva! Na rozdíl od nížin, kde pastva už několik týdnů probíhá díky časné nastupující vegetační sezoně, v Krkonoších se pást teprve začíná, protože ještě před několika dny byly některé enklávy pokryty sněhem.

„Krávy, ovce, kozy a koně můžete od začátku června opět potkat při svých toulkách podhůřím i ve výše položených lokalitách Krkonoš. Pastva a péče hospodářů o krkonošské louky pomáhají navracet do přírody nedávno ztracenou druhovou pestrost rostlin i živočichů,“ uvedl Radek Drahný, mluvčí Správy Krkonošského národního parku.

Zatímco v minulosti stačilo hospodářská zvířata vypustit z chléva na pastvu v blízkém či vzdálenějším okolí bud, v dnešní době je podle mluvčího nutné podrobné plánování, před přesunem zvířat ze zimovišť na horské louky. Pastva na horských loukách Krkonoš vyžaduje od hospodáře řadu manažerských rozhodnutí. Při plánování hospodáři pečlivě zvažují, kde s pastvou začnou a skončí, jak a kudy na enklávu zvířata dopraví a odkud je budou schopni zase odvézt či přehnat zpět na zimoviště.

Zpravidla ještě doma na zimovišti musí být vypořádány všechny veterinární náležitosti, jako jsou kontroly známek, odběry krve, očkování a podobně. Před samotným vypuštěním zvířat hospodář vybranou louku prohlíží, ujišťuje se o dostatku narostlé biomasy, vody pro napájení, posbírá po zimě popadané větve a postaví plůtky. Pečlivě naplánuje den, kdy se budou zvířata přepravovat či přehánět, a to s ohledem na počasí i aktuální turistickou sezonu.

Na loukách a pastvinách je zakázáno

Vjíždět či vstupovat na neposečené louky.
Vyšlapávat nové cesty a zkratky přes louky.
Manipulovat s balíky sena, poškozovat balíkové folie.
Vstupovat do ohrad, kde jsou hospodářská zvířata, zejména mláďata, plemenní býci nebo pastevečtí psi.
Plašit hospodářská zvířata (např. hlukem, prudkými pohyby, volným pobíháním psů).
Manipulovat s elektrickým napájením ohrad a elektrickými ohradníky.
Manipulovat s přívodem vody do nádrží v ohradách.
Krmit hospodářská zvířata.

Doporučujeme se

Dbát pokynů pastevce při přehánění stád, neplašit zvířata, nestavit se stádu do cesty, neopravovat plůtky. V případě útěku zvířat či jakéhokoli problému kontaktovat pracovníky Správy KRNAP.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Správa KRNAP