Středa

31. května 2023

Nyní

18°

Zítra

20°

Svátek má

Zalesňování po kalamitách bylo loni rekordní, převažují listnaté dřeviny

22. 6. 2022

page.Name
Rekordní a úspěšná. Takové přívlastky má loňská obnova lesa po rozsáhlých kalamitách. Obnoveno bylo téměř 50 tisíc hektarů, jde o dosud nejvyšší hodnotu v novodobě historii České republiky. Třetí rok po sobě převažovala plocha zalesněná listnatými dřevinami.

Lesníci vysázeli rekordních 155,7 milionu listnáčů, zatímco jehličnanů bylo 88 milionů. Zalesněná plocha dosahovala 49 791 hektarů, tedy o 9,5 tisíce hektarů více než v roce 2020. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula potvrdil, že v posledních letech vysazují více listnaté než jehličnaté stromy.

„Naším cílem jsou druhově pestré lesy. Daří se nám do lesa dostává původní dřeviny, jako jsou dub, buk nebo javor, které jsou odolnější vůči klimatickým změnám. Nikdy jsme neobnovovali lesy takovou rychlostí v takovém rozsahu, jako v předchozím roce. Chtěl bych proto lesníkům poděkovat za všechno, co pro naše lesy dělají,“ řekl ministr.

Lesy České republiky loni vysadil y 96 milionů sazenic a obnovil y 22 tisíc hektarů lesa. J de historicky o největší obnovu na pozemcích tohoto podniku . Scénář se rekordními čísly má v plánu zopakovat i letos. Zatímco na konci 18. století zabíraly lesy 1,97 milionu hektarů území, na konci minulého roku zajímá plocha 2,68 milionu hektarů.

I přes několikaletou kůrovcovou kalamitu zalesněné plochy přibývá, majitelé lesů mají povinnost kalamitní holiny opět zalesnit. Jak ukazují mezinárodní statistiky Our World in Data, v České republice plocha se za posledních 30 let lesů rozrostla o dvě procenta. S následky kůrovcové kalamity se budou tuzemské lesy vypořádávat ještě několik let, proto je snaha jejich vlastníkům finančně pomáhat.

Za posledních pět let na obnovu lesů zasažených suchem a kůrovcem činil příspěvek 16 miliard korun. Ministerstvo zemědělství poskytuje příspěvky mimo jiné na přirozenou i umělou obnovu lesů včetně podsadeb, zřizování oplocení a péče o výsadbu, využívání technologií šetrných k přírodě či ochraně lesa.

Zalesňování v ha

 

2017

2018

2019

2020

2021

obnova lesa celkem

24 446

25 321

33 894

40 286

49 791

z toho: sadba

19 973

21 245

28 670

33 671

40 679

z toho: přirozená obnova

4 473

4 075

5 225

6 615

9 112

Zdroj: ČSÚ

Třetí rok po sobě převažovala plocha nově zalesněná listnatými dřevinami, dosahovala hodnoty 52,1 % (v roce 2020 to bylo 51,3 %). Plocha zalesňovaná listnáči zvětša z 17 264 na 21 178 hektarů. Nejvíce se při zalesňování využívaly sazenice smrku (29,8 %), dále buku (24,2 %) a dubu (17,1 %). Přibylo se spotřebovalo 244 milionů sazenic (z toho 63,8 % listnáčů).

Zalesňování podle dřevin v tis. ks

 

2017

2018

2019

2020

2021

sazenice celkem

124 789

133 180

178 149

205 557

244 017

Z toho jehličnaté

57 488

58 714

66 516

76 978

88 245

- smrk

34 107

33 243

36 102

42 358

48 115

z toho listnaté

67 301

74 466

111 632

128 580

155 772

- dub letní a zimní

22 847

25 432

38 813

47 354

58 039

- buk

37 192

40 321

59 334

64 077

75 876

Zdroj: ČSÚ (hyš-vb) redakce@prirodatv.cz Ilustrační foto: MZe