Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Jakost pitné vody se zlepšuje, přibývá napojení na vodovody a kanalizace

30. 7. 2022

page.Name
Na vodovody veřejných sítí v České republice bylo loni připojeno 96 procent obyvatel. V posledních letech se podle celostátního monitoringu zlepšuje kvalita vody z vodovodů. V minulém roce bylo veřejnou vodovodní infrastrukturou zásobováno 10,076 milionu obyvatel.

V porovnání s rokem 2001 se loni podíl obyvatel napojených na veřejné vodovody zvýšil o 12,6 procenta. Mírou dostupnosti nezávadné pitné vody se tak Česká republika rovná nejvyspělejším státům,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Nejvíce obyvatel napojených na vodovod žije v Praze, Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji, naopak nejméně je to ve Středočeském a Plzeňském kraji.

Spotřeba vody fakturovaná v domácnostech dosáhla v roce 2020 úrovně 89,2 litru na osobu a den, což je jedna z nejnižších hodnot v Evropě. Pro srovnání: v Itálii to bylo 220 litrů a v Portugalsku 204 litrů. Podobnou spotřebu jako ČR měly například Slovensko (79 litrů na osobu a den) a Estonsko (88 litrů na osobu a den). Loni spotřeba v zemi mírně stoupla na 93,2 litru na osobu a den. Tato hodnota je o 45,5 procenta nižší než v roce 1989, kdy dosáhla 171 litrů.

V České republice je nyní většina obyvatelstva zásobována vodou z veřejných vodovodů, které jsou napojeny na dostatečně kapacitní vodárenské zdroje vody. Proto nebyly ani v suchých letech vážnější problémy s dodávkami pitné vody ve městech a větších obcích. „Problémy se však citelně projevily v některých obcích využívajících lokální zdroje podzemních vod a studny. Budeme proto pokračovat v našich programech na výstavbě vodárenské infrastruktury i v efektivním propojování vodárenských soustav,“ uvedl ministr.

Pitná voda z vodovodů v republice je nezávadná a kvalitní. Potvrzuje to celostátní monitoring ministerstva zdravotnictví, do kterého jsou zapojeni provozovatelé vodovodů i orgánů veřejného zdraví. Z výsledků monitorování vyplývá, že v letech 2004 až 2021 se jako voda z vodovodů pro veřejnou potřebu postupně mírně zlepšovala. V roce 2015 se sice zastavil pokles překročení limitních hodnot, ale bylo to způsobeno tím, že začalo sledovat více látek.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook František Kotásek, Vodatest.cz