Středa

31. května 2023

Nyní

19°

Zítra

21°

Svátek má

Méně chemie na polích, spotřeba přípravků na ochranu rostlin loni klesla

21. 7. 2022

page.Name
Zemědělci loni spotřebovali o 2,76 procenta méně přípravků na ochranu rostlin než v předešlém roce. Snížení způsobil vliv počasí, celoevropský zákaz některých látek, ale také šetrnější způsoby obhospodařování zemědělské půdy.

„Naši zemědělci stále více upřednostňují udržitelné hospodaření na zemědělské půdě, to je jeden z důvodů, proč se v České republice dlouhodobě snižuje spotřeba přípravků na ochranu rostlin. Tento trend chceme podporovat v příštích letech. Snižování spotřeby pesticidů je jednou z priorit našeho předsednictví v Evropské unii,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Loni v zemi výrazně poklesla spotřeba insekticidů, což jsou přípravky proti škodlivému hmyzu, a to především z důvodu zákazu dvou účinných látek (chlorpyrifos, thiakloprid), které jsou nejpoužívanějšími proti hmyzu škůdcům řepkám a virovým přenašečům v obilninách. Vlivem deštivého počasí byl v roce 2021 zaznamenán nárůst spotřeby moluskocidů (přípravky proti plžům). Naopak v porovnání s rokem 2020 výrazně klesla spotřeba rodenticidů (přípravky proti hlodavcům), a to o 88 procent. Dostala se tak na úroveň let bez kalamitního výskytu hraboše polního.

K ochraně půdy přispěly i zacílené dotace, jako je platba pro zemědělce dodržující postupy příznivé pro klima a životní prostředí. Jejím cílem je zachování trvalých travních porostů, diverzifikace plodin na orné půdě a vyčleňování ploch využívaných v ekologickém zájmu.

MZe podporuje co nejšetrnější zacházení se zemědělskou půdou dlouhodobě. Poslanci schválili 13. července novelu zákona o rostlinolékařské péči navrženou MZe. Norma zavede povinnost označovat přípravky na ochranu rostlin dvourozměrnými čárovými kódy. Díky tomu bude možné sledovat jejich pohyb na trhu od výrobce až k zemědělcům, tím se znevažuje dovoz a prodej falšovaných přípravků na ochranu rostlin.

Zemědělci, kteří obhospodařují více než 200 hektarů, musejí použité přípravky evidovat elektronicky. Zavedení této povinnosti také usnadňuje vodoprávním úřadům (obcím s rozšířenou působností) získat aktuální data o použití přípravků na konkrétních polích. To jim poskytne informace o možném zdroji znečištění při řešení příčiny kontaminace vod.

Státy EU, kterým nyní předsedá Česká republika, také v současné době jednají o pesticidech. Evropská komise představila 22. června návrh nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin. Cílem návrhu je nastavit nová pravidla pro bezpečné používání pesticidů a snížit jejich spotřebu o 50 procent v celé EU.

Jednotlivé členské státy budou snižovat spotřebu pesticidů v rozsahu, který určuje výpočet v nařízení. Zohledněn bude dosavadní pokrok každého členského státu. Hlavním úkolem českého předsednictví proto bude realistické nastavení právního rámce, aby nebylo ohroženo potravinové zabezpečení a konkurenceschopnost evropských zemědělců, a to i vzhledem k válce na Ukrajině.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: MZe