Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Panující vedra v tuto chvíli neohrožují půdní vláhu, ta je zatím v normálu

22. 7. 2022

page.Name
Ministerstvo zemědělství (MZe) vydalo mezi lety 2016 až 2021 na opatření, která omezují dopady sucha, přibližně 71,5 miliardy korun. S pomocí dotací z MZe a EU se budují rybníky, vodovody, kanalizace i závlahy. Současná vedra zatím neohrožují půdní vláhu, která díky letošním jarním dešťům dosáhla normálu.

Současné horké počasí sice připomíná vedra z let 2015 a 2018, průběh teplot a srážek se však liší. Po letošním jarním suchu se deficit půdní vláhy dešťům na konci června a začátku července vyrovnal na většině území k normálu, a zatím je situace příznivá.

Počet tak zvaných tropických dnů s teplotou 30 o C se nyní pohybuje v jednotkách, zatímco v roce 2018 jich bylo 47 a v roce 2015 celkem 44. Vysoké teploty vzduchu jsou příznivé pro žně, které postupují rychleji než v minulých letech.

Podle vyjádření ministra zemědělství Zdeňka Nekuly je strategie této instituce pro boj se suchem dlouhodobá s tím, že pomáhá budovat různé typy opatření, které zmírňují dopady extrémních teplot a zajišťují vodu pro obyvatele i hospodářství.

„Například loni jsme takto podpořili výstavbu nebo obnovu 396 rybníků, přibližně stejný počet to bude i letos. Do roku 2030 plánujeme vynaložit na tento typ podpory až 3,75 miliardy korun. Díky zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou jsme do výstavby a rekonstrukcí vodovodů a kanalizací v letech 2017 až 2021 přispěli šesti miliardami korun. Programy na omezení sucha budou samozřejmě pokračovat i v příštích letech,“ řekl ministr.

Zásobování obyvatelstva pitnou vodou je nyní bez problémů, protože 50 procent vyráběné pitné vody zajišťuje na území České republiky 47 vodárenských nádrží, které jsou naplněny na více než 75 procent. Ani u zdrojů z podzemních vod se neprojevuje závažný deficit. Průtoky ve vodních tocích jsou v různých povodích značně rozkolísané, podnormální hladina byla zaznamenána v povodí horní Berounky, Labe od Vltavy po Ohři, dolní Ohře, Ploučnice, Opavy, Osoblahy, horní Moravy, Bečvy a dolní Moravy.

Ke zlepšení klimatu a zadržování vody v krajině nepřispívají pouze opatření bezprostředně spojená s vodou, ale také s lesy. Jejich obnova stropní i dotace MZe byla v minulém roce mimořádně úspěšná. Lesníci vysázeli rekordních 155,7 milionu listnáčů, zatímco jehličnanů bylo 88 milionů sazenic. Zalesněná plocha dosahovala 49 791 hektarů, tedy o 9,5 tisíc hektarů více než v roce 2020. Šlo o dosud nejvyšší hodnotu v novodobé historii České republiky.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: MZe