Čtvrtek

1. června 2023

Nyní

23°

Zítra

18°

Svátek má

Produkce ryb tak zvaným udržitelným způsobem by se měla zvýšit

18. 7. 2022

page.Name
Jak na svém facebookovém profilu uvedlo ministerstvo zemědělství, díky produkčnímu chovu v rybnících a speciálních zařízeních, bude tato instituce i v budoucnu produkovat více ryb udržitelným způsobem. Nejhojněji je u nás chovaný kapr obecný, jehož podíl na celkové produkci ryb přesahuje 80 procent.

Rybníkářství je tradiční obor, který zároveň i péči o rybníky a zajišťuje, aby například zarostly. V Česku je téměř 90 procent rybníků víceúčelových. To znamená, že kromě chovu ryb plní také důležitou vodohospodářskou a krajinotvornou funkci. V komentáři na Facebooku ministerstva zemědělství Renata Malá upozornila, že hodně rybníků je zanesených bahnem, přesycených hnojiv a kapři tak žijí v poměrně nevhodných podmínkách.

„Pokud tedy dáváte peníze na chovy ryb, pros í m tedy pouze za účelem odbahnění rybníků, nastavení rozumné rovnováhy množství kaprů na plochu. Třeba potom se rybníky dají využít i ke koupání nebo zadržování vody. Plochá bahen lázeň nic rozumného nenabízí,“ upozornil čtenářka. Ministerstvo zemědělství v této souvislosti odpovědělo, že poskytuje dotace na odbahňování rybníků.

Například v roce 2019 přispělo na obnovu nebo výstavbu 387 rybníků, v roce 2020 celkem 372, loni 396 a letos to odhadem bude až 400 rybníků. Ptala jste se na rybníky zadržující vodu, což jsou všechny. Pokud chcete vědět konkrétně, vzhledem k množství rybníků, naněž byla poskytnuta dotace, můžeme uvést například rybník Budeč na Jindřichohradecku, jehož odbahnění podporuje ministerstvo zemědělství prostřednictvím programu Podpora retence vody v krajině – rybníky a nádrže,“ zaznělo směrem ke čtenářce z ministerstva.

Hynek Šnajdar
redakce@prirodatv.cz
Foto: MZe, Jakub Zeman