Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Škody na ovcích na Jablunkovsku jsou nižší, než se předpokládalo

22. 7. 2022

page.Name
Na Jablunkovsku došlo v posledních týdnech k nárůstu počtu škod způsobených vlky na hospodářských zvířatech, zejména ovcích. Souvisí to zřejmě s narozením vlčat, které se ve Slezských Beskydech podařilo potvrdit v rámci terénního monitoringu Hnutí DUHA a Mendelovy univerzity.

Rodičovský pár se nyní nachází v obtížném období, kdy musí uživit mláďata, která zatím nedovedou sama lovit. Přirozeně proto vyhledává nejsnáze dostupnou potravu. Některá média informovala (často bez uvedení zdrojů informace) o až 200 zabitých ovcích. Hnutí DUHA proto 14. července požádalo město Jablunkov o data týkající se těchto událostí způsobených vlky na hospodářských zvířatech v jeho správním obvodu.

Z dodaných informací vyplývá, že od začátku roku do dne podání žádosti, tedy od 1. ledna do 14. července letošního roku, bylo v jeho správním obvodu vlky zabito nebo muselo být utraceno 66 ovcí a 13 ovcí bylo zraněno. V tomto období, kdy škody za krátké časové období kulminovaly, vlci zabili nebo muselo být utraceno 33 ovcí a 6 bylo zraněných.

Podle protokolů získaných z městského úřadu Jablunkov nesplňovala většinu ohrad, ve kterých vlci útočili, minimální standardy AOPK ČR. Ty byly splněny ve čtyřech z 25 případů, tedy v 16 procentech chovů. Celkem devět ohrad bylo v době útoku pod napětím, z toho ale ve dvou případech ohrady tvořily jen dva vodiče, které nemohly efektivně bránit útokům. Napětí v ohradníku bylo měřeno jen v jednom případě. Žádná z pevných ohrad neměla ochranu proti podhrabání.

(hyš-mk)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Hnutí DUHA