Středa

31. května 2023

Nyní

11°

Zítra

10°

Svátek má

V období hydrologických extrémů by to bez vodních nádrží nešlo

28. 7. 2022

page.Name
Údolní nádrže zmírňují oba hydrologické extrémy, což jsou povodně a sucho. Povodí Odry je v současné době částečně postiženo půdním suchem, které má tendenci přejít do hydrologického sucha, to znamená nedostatku vody v potocích a řekách v Moravskoslezském regionu.

Přehrady v období nadbytku vody ji zadržují a v nynějším suchu výrazně zlepšují úseky řek pod nimi. Při poslední tropické teplotní epizodě byl odtok z nádrží třikrát až šestkrát vyšší než přítok do nich, což zajišťuje kvalitní podmínky pro vodní organismy a rybí společenstvo. Zároveň každou vteřinu je obsažena voda z vodárenských nádrží pro pitné účely, jejichž množství se v extrémních vedrech blíží 2000 litrů a obdobné množství vody je zadáno pro průmysl a zemědělství.

Za posledních 14 dní byly v povodí Odry minimální srážky, v úhrnu průměrně pouze od 10 do 30 milimetrů. Nedostatek srážek způsobuje půdní sucho a začíná se projevovat i na vodních tocích. Průtoky v řekách se nyní pohybují převážně v intervalu od 330 do 364 denních vod, což jsou již velmi nízké průtoky a hlavně na drobných vodních tocích se začíná projevovat tak zvané hydrologické sucho.

Na tocích pod vodními nádržemi je situace podstatně lepší, neboť přehrady, které jsou v současnosti naplněny od 75 do 95 procent, plní jednu ze svých základních funkcí, a to je zlepšení průtoků v řekách. Spolupráce přehrady ve Vodohospodářské soustavě Povodí Odry a částečná přenositelnost jejich funkcí mezi pohořím Beskyd a Jeseníků umožňuje v době největší hydrologických extrémů snížit minimální odtoky z přehrady do toků pod nimi v souladu s pravidly manipulačního řádu soustavy.

Například přítok do vodního díla Šance v Beskydech byl v minimu 150 litrů za sekundu, odtok je kolem 600 litrů, což je čtyřikrát více. Pro představu, hloubka vody v korytě Ostravice ve Frýdku – Místku se pohybuje nyní průměrně kolem 20 centimetrů díky nalepšování z přehrady, bez nich by byla jen kolem 5 centimetrů. To by znamenalo významné ohřívání vody, úbytek kyslíku v ní a možnou ekologickou katastrofu.

Na Opavsku je průtok řeky Moravice a Opavy dotován kaskádou vodních nádrží Slezská Harta a Kružberk a je šestkrát větší, než by byl bez nalepšování průtoku nádrží. Přitom vodohospodářská soustava a nádrže, které ji tvoří, zajišťují bezpečnou a bezporuchovou dodávku vody v množství necelých 2000 litrů za sekundu pro pitné účely a období kolem 1900 litrů pro průmysl.

V rámci Vodohospodářské soustavy Povodí Odry dokážou jednotlivá vodní díla spolupracovat tak, aby byl dosažen maximální efekt těchto nádrží nejen v období bohatém na srážky, ale také v době nízkých průtoků a sucha,“ uvedl Břetislav Tureček, technický ředitel Povodí Odry. Podle něj právě nádrže jsou schopny překlenout sezónní i víceleté sucho a zajistit dostatek vody pro zajištění vysoké životní úrovně i pro další rozvoj celého Moravskoslezského regionu.

„K tomu si važme i výborných chuťových vlastností pitné vody z našich přehrad,“ dodal. Nádrže opakovaně prokazují, že v povodí Odry, které jsou chudé na zásoby podzemní vody, jsou zárukou vodního blahobytu pro naše občany a neexistuje k nim rovnocenná alternativa.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Povodí Odry