Čtvrtek

7. prosince 2023

Nyní

Zítra

-3°

Svátek má

Vědci vyvinuli novou past na klikoroha, škůdce sazenic jehličnanů

29. 7. 2022

page.Name
Letní žír klikoroha borového, což je dvoucentimetrový brouk považovaný za kalamitního škůdce, protože v lesních monokulturách ve velkém okusuje sazenice jehličnanů, v posledních týdnech vrcholí. Na vzestupu je zejména na místech, kde vznikly paseky po vykácení smrků zasažených kůrovcem a kde se nyní vysazují nové stromky.

Odborníci z Biologického centra Akademie věd (AV) ČR v této souvislosti vyvinuli společně s firmami LES CR a Scitech novou past, která pomůže lesníkům nápor tohoto škůdce zmírnit. „Klikoroh borový u nás není nový škůdce, ale obrovsky se rozmnožil, protože mu kůrovcová kalamita poskytla spoustu materiálu pro žír a rozmnožování,“ říká entomolog Petr Doležal z Biologického centra AV ČR.

Larvy brouka se vyvíjejí v kořenech pařezů smrků, borovic i dalších stromů. Když se vylíhnou dospělci, okusují lýko z kmínků sazenic, což může způsobit až uhynutí stromku. V České republice meziročně stoupá plocha zasažená klikorohem o několik tisíc hektarů. Tradičně se proti tomuto škůdci používá ošetření sazenic insekticidem, což je látka hubící hmyz, nebo se brouci odchytávají do tak zvaných lapacích kůr. To je ale pracnější způsob vyžadující oloupání kůry ze zdravého pokáceného stromu.

Inovaci do boje s klikorohem tedy přináší nová, již zmíněná speciální past. „Díky této pasti se snižuje množství používaných insekticidů. Navíc je past navržena tak, aby v ní neuvízly necílové druhy hmyzu, jako jsou například chránění střevlíci,“ vysvětluje Markéta Davídková, řešitelka projektu z Biologického centra AV ČR. Past se umisťuje do země a tvoří ji dvaceticentimetrový kelímek se speciálně zkoseným víčkem s otvorem. Uvnitř je vyjímatelná nádoba, do níž se vkládá chemická látka atraktant, která klikorohy láká.

Klikorohové se v lese orientují podle vůně čerstvých pasek s pařezy, kde kladou samice vajíčka a vyvíjejí se larvy. Atraktant obsahuje látky, které tuto vůni napodobují,“ upřesňuje Doležal. Past se vyvíjela a testovala dva roky, nyní se v jižních Čechách provádějí experimenty k určení, kolik je potřeba pastí na hektar. Podle dosavadního testování se ukazuje, že při vyšších populačních hustotách klikoroha, past slouží jako spolehlivý nástroj monitorování, v nižších populačních hustotách se dá kultura mladých stromků zcela ochránit.

Při studiu biologie klikorohů vědci zjistili nové důležité informace, například že dospělci napadají i listnaté stromy. „Obzvlášť jim listí bříz, ale po jeho konzumaci ztrácejí na tělesné hmotnosti a postupně chutná. Rovněž na místech s výskytem bříz je poškození jehličnatých sazenic nižší. Navrhli jsme proto lesníkům, aby mezi sazenicemi jehličnanů ponechávali i zmlazující se břízu a snižovali tímto přirozeným způsobem škody na výsadbách“ dodala Davídková.

(hyš-dp)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Biologické centrum