Čtvrtek

22. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Vodní dílo Skalička bude mít podobu suchého bočního poldru

15. 7. 2022

page.Name
Povodí řeky Bečvy na Přerovsku v budoucnu ochrání suchý boční poldr Skalička, tedy rozlivové území, na které se přivede voda pouze v případě povodně. Z několika možných variant se na tomto řešení nakonec shodlo ministerstvo zemědělství i ministerstvo životního prostředí a materiál schválila vláda.

Ministerstvo mělo k dispozici výsledky podrobné multikriteriální analýzy a hydrogeologické studie, které prostřednictvím ministerstva zemědělství nechal zpracovat investor vodního díla Skalička – Povodí Moravy. Zpracování analýzy v obdobném rozsahu a podrobnosti nemá v České republice v oblasti vodního hospodářství období.

Experti hodnotili pět variant vodního díla, přičemž jako nejlepší vyšla boční víceúčelová vodní nádrž, která by mohla účinně zmírňovat dopady hydrologických extrémů, tedy povodní i sucha. Na základě preference ministerstva životního prostředí a v souladu s Programovým prohlášením vlády však byla nalezena shoda nad druhým nejlépe hodnoceným řešením, tedy na bočním suchém poldru s povolením, která umožní regulaci napouštění poldru v závislosti na průtocích v řece Bečvě.

„Výstavba vodního díla Skalička je ve veřejném zájmu. Představuje klíčový prvek v povodí Bečvy, který umožní zásadní ochranu téměř 100 tisíc obyvatel, sídel i majetku a zamezí při povodni škodám na tomto území,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Zahájení přípravy protipovodňových opatření v povodí Bečvy technických a přírodě blízkých opatření včetně suché nádrže Skalička schválila vláda v roce 2012.

Koncepce ochrany Pobečví je rozdělená do dvou etap. V první se budují opatření zajišťující ochranu před padesátiletou povodní. V druhé etapě, jejíž součástí je výstavba poldru Skalička, se území zajistí před povodní, jaká byla v roce 1997, tedy před více než stoletou vodou. S ohledem na specifické podmínky v povodí Bečvy nelze zabezpečit vhodnou protipovodňovou ochranu zastavěných území pouze s využitím rozlivů, které umožňuje údolní niva, lokálním zkapacitněním koryta nebo vybudováním hrází v intravilánech obcí.

Do konce roku 2027 bude dokončeno majetkové vypořádání nemovitých věcí, převážně výkupy pozemků pod budoucím vodním dílem Skalička a pro potřebnou infrastrukturu. Výkupy budou odhadem stát celkem asi 1,2 miliardy korun, do současné doby už bylo za nemovitosti vyplaceno přibližně 700 milionů korun. Na výkupy v roce 2023 zajistí peníze ve svém rozpočtu ministerstvo zemědělství, na další období s nimi bude počítat státní rozpočet.

Suchý poldr je vodní dílo sloužící výlučně k protipovodňové ochraně. V případě Skaličky jde o boční poldr, který nepřehradí řeku, ale voda do něj řízeně nateče až při povodni a sníží tak průtok ve vlastním korytě Bečvy. Poldr se využije během povodní, kdy se naplní, tím se sníží povodňová vlna a omezí případné škody.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook skalickaryby