Pondělí

20. května 2024

Nyní

11°

Zítra

12°

Svátek má

Greenpeace: Výzva k řešení klimatické krize, cen energií i závislosti na plynu

26. 4. 2022

page.Name
Organizace Greenpeace zahájila další fázi dlouhodobé kampaně Spolu pro klima, do níž se už v minulosti aktivně zapojilo více než 80 tisíc lidí. Požadavky, které má organizace nyní na současnou vládu, vycházejí nejen z reality probíhající klimatické krize, ale také reagují na nové události, jimiž jsou zdražování energií a válka na Ukrajině. Vláda by podle Greenpeace měla prosazovat opatření, která povedou k řešení či zmírnění negativních dopadů všech těchto krizí synergicky.

Jedním ze základních požadavků kampaně Spolu pro klima je masivní rozvoj obnovitelných zdrojů, především v majetku lidí, obcí, energetických družstev, společenství vlastníků jednotek či malých a středních podniků. Obnovitelné zdroje mohou nahrazovat výrobu elektřiny z fosilních paliv a zároveň díky samovýrobě elektřiny ušetřit náklady na drahé energie.

Pilířem je podpora zateplování a renovací budov minimálně na nízkoenergetický standard, a to kvůli závislosti na ruském plynu i energetické chudobě, která pro vysoké ceny energií hrozí stovkám tisíc domácností. Kromě toho by vláda podle Greenpeace neměla podporovat předělávání uhelných tepláren na fosilní plyn a nezvyšovat tak energetickou závislost na Rusku.

Dalším požadavkem na vládu je, aby přijala efektivní opatření pro snížení dopadů zdražování energií na nejzranitelnější skupiny obyvatel a zajistila, aby zateplování a obnovitelné zdroje byly dostupné i nízkopříjmovým domácnostem. K tomu účelu by měla zřídit státní agenturu pro energetické úspory a obnovitelné zdroje, která bude administrativně, finančně i právně asistovat občanům, obcím, malým a středním podnikům a energetickým společenstvím v budování obnovitelných zdrojů, se zateplováním domů a při decentralizaci energetického systému. Také by měla prosazovat, aby v Sociálním klimatickém fondu, který plánuje zřídit Evropská unie, bylo dostatek peněz pro nízkopříjmové domácnosti a lidi ohrožené energetickou chudobou.

Greenpeace apeluje na vládu, aby hrála aktivní roli během českého předsednictví Rady EU. Česko by, jak tvrdí organizace, mělo aktivně podporovat zvýšení evropských cílů pro obnovitelné zdroje a dalších dekarbonizačních opatření balíčku Fit for 55, která povedou ke snížení závislosti Evropy i ČR na spotřebě fosilních paliv. Také by mělo podpořit vybudování klíčových strategických průmyslových výrob, jako jsou čipy, baterie, komponenty obnovitelných zdrojů v EU a dalšími evropskými státy začít snižovat závislost na dovozu surovin a podpořit principy cirkulární ekonomiky, jak plánuje Zelená dohoda pro EU.

V druhé polovině roku bude mít Česká republika šanci se za očekávanou klimatickou legislativu zvlášťsadit Fit for 55. Je důležité, aby vláda tuto příležitost využila a připojila se ke zvýšení opatření jednou, které povedou ke snížení emisí skleníkových plynů, především ke snížení podílu obnovitelných zdrojů a zlepšení energetické účinnosti. Naše výzva obsahuje konkrétní požadavky, které nás k evropským cílům přiblíží ,“ řekla Miriam Macurová z Greenpeace.

(hyš-lh)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook Spolu pro klima