Čtvrtek

22. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Jak se žije kaprům ve vyčištěné odpadní vodě?

12. 4. 2022

page.Name
Fakulta rybářství a ochrany vod je nejmenší a nejmladší fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zároveň je podle svého zaměření jedinou ve střední Evropě. Absolventi získají všestranné znalosti z rybářských, biologických i zemědělských oborů, díky nimž mohou vykonávat znalecké posudky v oblasti vodního a rybničního hospodářství či vodní toxikologie.

Součástí fakulty jsou i velmi zajímavé projekty a aktivity, mezi něž nepochybně patří rybníky, které se používají pro dodatečné dočištění již vyčištěné odpadní vody a často se využívají k chovu kaprovitých ryb. „Cílem naší studie bylo zjistit, jak se metabolismus kaprů chovaných v čisté vodě dokáže adaptovat na vodu obsahující vyšší koncentrace antropogenních polutantů včetně léčiv, které se na čistírně odpadních vod zcela neodstraní,“ uvedla na Facebooku fakulty Anna Koubová, autorka textu Jak se žije kaprům ve vyčištěné odpadní vodě?

Podle ní bylo zároveň pozorováno, jak se aktivují enzymové obranné mechanismy při vznikajícím oxidativním stresu v organismu. „Navíc jsme chtěli zjistit, za jak dlouho se naopak ryby zbaví nežádoucích metabolitů včetně reziduí léčiv, pokud jsou chovány od raných stadií ve vyčištěné odpadní vodě a po roce jsou přesazeny do vody čisté,“ prozradila. V játrech kaprů chovaných ve vyčištěné odpadní vodě bylo zaznamenáno velké množství různých metabolitů, které se u ryb pocházejících z čisté vody nevyskytovaly.

Přesazení ryb z čistého do vyčištěné odpadní vody vyvolalo bezprostředně vysoký oxidativní stres. „Již za sedm dní po přesazení ryb jsme naměřili v játrech kaprů podobné koncentrace léčiv jako u ryb, které žily ve vyčištěné odpadní vodě po celý rok. Po přesazení rybí odpadní vody do čisté se dokázaly zbavit hlavně sledovaných léčiv 14 dnů, ale metabolické změny v játrech i antioxidativní odpověď v dalších tkáních přetrvávaly výrazně po dobu dva až šest měsíců. Tato studie pomohla objasnit potenciál využití vyčištěných odpadních vod k chovu ryb v biologických rybnících,“ dodala Koubová.

(hyš-ak)
redakce@prirodatv.cz
Foto: FROV