Sobota

20. dubna 2024

Nyní

Zítra

-2°

Svátek má

KRNAP přijímá žádosti o finanční příspěvek na péči o trvalé travní porosty

26. 4. 2022

page.Name
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) upozorňuje, že také v letošním roce je možné žádat o finanční příspěvek na péči o Trvalé travní porosty, které jsou cennými lučními společenstvy nebo jsou významné z hlediska krajinného rázu, budou podpořeny finanční podporou.

Podpora je dostupná pro žadatele s výměrou lučního porostu 0,3 až 5 hektarů, což představuje 3 tisíce až 50 tisíc metrů čtverečních. Zdrojem příspěvku je Program péče o Ministerstva životního prostředí a nelze jej kombinovat s dotacemi z Agroenviromentálně-klimatických programů Ministerstva zemědělství.

Příspěvek slouží jako podpora péče o trvalé travní porosty, a to správnými a šetrnými způsoby, ať už jde o seč s úklidem travní hmoty nebo pastvu. Za seč není považováno mulčování. Za nežádoucí je považováno i mulčování s následným vyhrabáním travní hmoty, a to hlavně kvůli nešetrnosti vůči bezobratlým živočichům, kdy dochází k jejich vysoké úmrtnosti.

Protože někteří žadatelé tento způsob péče o luční porosty stále využívají, Správa KRNAP připomíná, že letošní rok je posledním, kdy bude tento způsob péče Správou ještě finančně podporován. Od příštího roku již nebude mulčování s následným vyhrabáním podporovaným opatřením a nebude možné na ně čerpat finanční příspěvek. Podrobnější informace jsou uvedeny v Podmínkách pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma zveřejněných na webových stránkách https://www.krnap.cz/formulare-0/ .

Příspěvek je poskytnut na obhospodařovanou plochu travního porostu, jehož výměra je stanovena na základě zákresu leteckého snímku na Správě KRNAP. Žadatelé, kterým byl přiznán příspěvek loni, obdrží předvyplněné formuláře se zákresem do mapy poštou či e-mailem. Tento formulář pak zkontrolují, podepíší a zašlou zpět na Správu KRNAP. V případě nejasností či nepřesností je nutné kontaktovat odpovědného pracovníka. Všichni současní žadatelé by měli svůj formulář obdržet do konce dubna.

Novinkou v administraci finančního příspěvku od letošního roku je, že žádost je víceletá. Po jejím podání ji již zájemci v příštích letech podávat nemusí a automaticky bude bráno, že mají o příspěvek zájem i nadále. Žadateli budou poté zaslána dohoda o provedení manažerských opatření. V případě, že o příspěvek zájem mít nebudou, nebo budou mít v žádosti nějaké změny, je nutné tyto skutečnosti nahlásit na Správu KRNAP do 31. května daného roku.

Noví žadatelé musí nejdříve navštívit Správu KRNAP, kde provedou s odpovědným pracovníkem zákres obhospodařované plochy, na kterou budou žádat o příspěvek. Příjem nových žadatelů je od 1. dubna do 31. května. Při osobní schůzce je nutné se předem domluvit, telefonicky nebo e-mailem. Výše příspěvku na posekané a sklizené pozemky bude určena jako podíl přidělených finančních prostředků a počtu hektarů travních porostů, zjištěných na základě přijatých žádostí. Uzávěrka příjmů všech žádostí je 31. května 2022.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Oldřich Nermuť