Středa

17. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Miliardy míří hlavně na adaptaci české krajiny a dostupnost pitné vody

28. 4. 2022

page.Name
Po dvou letech zažívá země suché jaro. S výjimkou Šumavy zasáhlo zejména jižní Čechy, střední Polabí, Hanou a Poohří. Podle webu Intersucho sice nemá nastat období beze srážek, ale deště nemá být zdaleka tolik, aby současné sucho ustoupilo.

Extrémnímu suchu Česká republika čelila v letech 2014 až 2020. Řešení problému dopadů sucha a nedostatku vody následkem změny klimatu se od roku 2015 věnuje Meziresortní komise Voda-Sucho, která byla založena dohodou ministrů zemědělství a životního prostředí. Její Výkonný výbor seznámil ministra zemědělství Zdeňka Nekulu a ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou se svojí dosavadní činností a výstupy a také s harmonogramem prací do konce letošního roku.

Počasí doprovází velké extrémy, o čemž svědčí například loňské léto, kdy třeba v Itálii a Španělsku zažívali rekordní teploty, zatímco západ Evropy se potýkal se silnými dešti a záplavami. Programy Ministerstva zemědělství reagují na změny klimatu. Například na opakující se sucha s nedostatkem vody je to podpora opatření na zadržování vody v krajině.

S tím souvisejí pozemkové úpravy, revitalizované toky, odbahněné a vybudované nové rybníky a další. „V letech 2019 až 2021 ministerstvo podpořilo opatření k omezení dopadů sucha a nedostatku vody částkou téměř 26 miliard korun,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Z celkového počtu 42 opatření z Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky, kterou vypracovala Meziresortní komise Voda-Sucho, ministerstvo zemědělství zodpovídá za 26.

Loni ministerstvo podpořilo investiční opatření částkou 13,9 miliardy korun. Například na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací šlo 1,6 miliardy, pro letošek předpokládáme, že to bude 1,75 miliardy korun. Propojování vodárenských soustav resort podpořil 333,1 milionu korun, předpoklad pro letošek je 875 milionů. Obce oceňují podporu rybníků, kdy se prakticky denně v posledních třech letech vybudoval nebo obnovil jeden rybník. My samozřejmě budeme pokračovat v podpoře dalších programů na opatření v drobných vodních tocích a v podpoře pozemkových úprav,“ uvedl ministr Nekula.

Ministr zemědělství a ministryně životního prostředí mají podle usnesení vlády ve spolupráci s dalšími resorty předložit do konce letošního roku souhrnnou zprávu o plnění Koncepce za období od roku 2017. Nekula i Hubáčková předpokládají, že po projednání hodnotící zprávy ve vládě budou opatření na ochranu před následky sucha a nedostatku vody vzhledem ke změnám klimatu pokračovat. Omezení jejich následků bude podle nich i nadále nutné věnovat maximální pozornost ve všech resortech a Meziresortní komise Voda-Sucho je vhodným subjektem pro koordinaci prací.

K vypořádání se změnou klimatu nám musí pomoci adaptace, a adaptační opatření neuděláme bez šetrného hospodaření s vodou. Ministerstvo životního prostředí proto v aktuálně připravovaném programovém období Operačního programu Životní prostředí vyčlenilo přes 10 miliard na využívání srážkové vody, na vytváření tůní a malých vodních nádrží, zelené střechy, ale i podporu šetrného hospodaření na zemědělské půdě,“ sdělila ministryně životního prostředí Hubáčková.Podle ní se nezapomíná ani na výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod, na které je připraveno více než 14 miliard korun. Další téměř miliardu mohou čerpat radnice na zachytávání a využívání dešťové vody v obcích a občané mají stále k dispozici Dešťovku v Nové zelené úsporám. Ministerstvo životního prostředí neposkytuje jen dotační podporu.

Krajům pomáhá v přípravě jejich suchých plánů, zprovoznilo předpovědní systém HAMR pro prezentaci aktuálního a předpokládaného vývoje stavu sucha a také se podařilo uvést do praxe protierozní vyhlášky. U té Ministerstvo počítá s vyhodnocením její efektivity a podle výsledků přistoupí k případné novelizaci. V letošním roce chce MŽP předložit novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která zlepší ochranu environmentálních funkcí zemědělské půdy, zejména u ekologicky významných prvků.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook Sucho v krajině