Čtvrtek

22. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Ministerstvo poskytne na zemědělský výzkum čtvrt miliardy korun

20. 4. 2022

page.Name
Ministerstvo zemědělství (MZe) v příštích letech podpoří výzkum, který se bude zabývat precizním zemědělstvím, ochranou půdy před erozí, rozvojem sociálního zemědělství nebo snížením dopadů klimatických změn. Na vědecké projekty poskytne 254 milionů korun. Včera vyhlásilo 21 témat, na které poskytne dotaci z programu Země. Výzkumné organizace mohou předkládat projekty od 26. května.

„Zemědělský výzkum je podstatnou součástí našeho oboru, bez něj by nebyl žádný rozvoj. Výzkum musí reagovat na aktuální situaci, klimatické i sociální změny. Právě proto je mezi tématy, která v příštích dvou až třech letech podpoříme, například precizní zemědělství, které zahrnuje informační technologie, práci s daty a digitalizaci procesů při výrobě živočišných i rostlinných komodit. Tohle je budoucnost zemědělství a pro státní správu je důležité, aby ji efektivně podpořila,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

MZe včerejškem vyhlašuje v programu Země 21 výzkumných témat. Mezi nimi je například prevence nebo tlumení vznikajících hmyzích kalamit, zejména kůrovcových. Vědci a vědkyně budou hledat nejefektivnější opatření proti přemnožení škůdců. Další z výzkumných oblastí se týká zmírnění dopadů klimatických změn v zemědělských podnicích s cílem najít praktické metody, jak těmto výzvám čelit.

Podporu MZe mohou dostat také projekty zabývající se ochranou zemědělské půdy před větrnou erozí a vysušováním krajiny. Výsledkem by mělo být ověření účinnosti půdoochranných opatření, která mohou zemědělci využívat. Jedním z vyhlášených témat je i rozvoj sociálního zemědělství, tedy zaměstnávání sociálně či zdravotně znevýhodněných lidí na českém venkově.

Vědecké instituce se mohou hlásit do veřejné soutěže na zadaná témata od 26. května. Výzkum bude trvat dva nebo tři roky. Podle předpokladu přidělí MZe na jeden projekt a jeden rok 4 miliony korun. Celková dotace v programu Země je 254 milionů korun. V minulosti už program Země pomohl finančně, který vedle vyvinutých metod na odhalení falšování medu a máku setého. Pomohl rovněž při vytvoření aktuální mapy bonitace půd v České republice.

Kompletní seznam témat, která MZe podpoří v programu Země, najdete zde: https://1url.cz/NrLV8

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: MZe