Středa

31. května 2023

Nyní

18°

Zítra

20°

Svátek má

Ministr Nekula chce zemědělství zařadit do kritické infrastruktury

5. 4. 2022

page.Name
Zajištění dostatku potravin pro obyvatele je jedním ze základních strategických úkolů státu. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula proto bude chtít zařadit zemědělství a potravinářství mezi prvky kritické infrastruktury. Na dnešním jednání ekonomických ministrů vlády bude také prosazovat co nejvyšší míru kofinancování evropského finančního balíčku 270 milionů korun na pomoc nejvíce ohroženým sektorům zemědělství.

Úvahy o zařazení zemědělství a potravinářství mezi kritickou infrastrukturou se objevily již v minulosti. Je důležité, aby například v případě nedostatku plynu byly tyto podniky zásobeny přednostně a nedošlo k omezení produkce potravin. Proto budu chtít o tomto tématu jednat s vládními kolegy,“ řekl ministr zemědělství. S ohledem na aktuální situaci, kdy na zemědělství a potravinářství dopadají rostoucí ceny energií, pohonných hmot nebo hnojiv, bude ministr prosazovat také finanční pomoc pro tyto sektory.

Na dnešním večerním jednání ekonomických ministrů vlády budu požadovat co nejvyšší kofinancování mimořádné evropské finanční podpory pro nejvíce postižená odvětví. Pro Českou republiku jsme od EU získali zhruba 270 milionů korun, přičemž platí, že současné státy pomáhají navýšit národní zdroje až o 200 procent. Peníze chceme směřovat hlavně na pomoc chovatelům prasat a pěstitelům jablek, debatujeme také o možném pozadí chovatelů drůbeže,“ uvedl.

Vyšší finanční pomoc by zemědělci mohli získat i z programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Ministr Nekula proto bude chtít rovněž jednat na poradě ekonomických ministrů o zvýšení rozpočtu PGRLF pro letošní rok o 500 milionů korun. Celkově by Fond měl rozpočet kolem dvou miliard korun, což je v souladu s programovým prohlášením vlády.

Další témata jsou spíše dlouhodobější. Určitě se chci bavit například o zrušení zdanění provozních dotací pro zemědělce. Nedává logiku poskytnout zemědělcům podporu a současně část z ní obratem vybrat zpátky ve formě daní. Peníze by mohly zůstat u zemědělců a pomoci jim, zároveň odstraníme zbytečnou byrokracii,“ sdělili Nekula. Podle něj je současná situace zemědělců mimořádná a Ministerstvo zemědělství jim chce pomoci podle možností státního rozpočtu.

Do sektoru se ministru Nekulovi podařilo zajistit rekordní výši dotací včetně pěti miliard korun na národní dotační programy. Z posledních údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že byl rekordní i zisk zemědělství, který dosáhl úrovně 22 miliard korun. Kromě finančních nástrojů řeší MZe i možné úpravy pravidel hospodaření zemědělců. EU již schválila pro letošní rok výjimku k využití úhoru pro produkci pícnin a bílkovinných plodin. V České republice se to týká téměř sedmi tisíc hektarů půdy.

Důležitý požadavek Evropské komise se týká Zelené dohody a povinnosti snížit spotřebu pesticidů o 50 procent. Česká republika v letech spotřeba již výrazně snížit. Jak prohlásil ministr Nekula, je proto nezbytné, aby Evropská komise zohlednila dosavadní vynaložené úsilí jednotlivých států, jejich zemědělců i potravinářů a také rozdílné výchozí podmínky členských zemí a jejich národní specifika.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Facebook MZe