Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Plasty zaplavují světoznámou rezervaci velkých kopytníků v Milovicích

18. 4. 2022

page.Name
Nejen oceány se potýkají s množstvím plastového odpadu, ale v posledních dvou letech z jejich nárůstem bojuje rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Igelitové sáčky, tašky a jednorázové plastové obaly tam pravidelně zanáší vítr z nedaleké skládky komunálního odpadu společnosti AVE u Benátek nad Jizerou.

Přestože skládka je v těchto místech od 90. let, výrazné problémy se znečišťováním rezervace plasty se objevily až v posledních dvou letech. „Souvisí to s tím, jak skládka svou výškou přerostla okolní les, který ji poskytoval ochranu před větrem. Nyní je vrchol skládky vystaven poryvům větru a lehké plasty odtud létají kilometry daleko,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

Drtivou většinu plastů sesbíraných v rezervaci tvoří jednorázové igelitové a mikroténové sáčky, plastové tašky, plastové fólie sloužící k balení elektroniky nebo polystyren. Opakované znečišťování rezervace jednorázovými plasty ukazuje, že současný systém třídění a recyklace nefunguje dobře. Podle ředitele Dostála plasty zanesené větrem ze skládky jsou sesbírány a vždy odneseny do žlutého kontejneru. „Protože jsou nevhodné k dalšímu zpracování, jsou však odvezeny na skládku. Odtud je vítr rozfouká zpět do rezervace, kde je opět sesbíráme a odneseme do žlutých kontejnerů. Tento nekonečný koloběh plastů určitě nenaplňuje představy cirkulární ekonomiky tak, jak byla původně zamýšlena,“ uvedl.

V minulých dnech se uskutečnilo jednání se zástupci benátecké skládky, na které představitelé společnosti AVE přislíbili poskytnutí pracovníků na odklízení plastové zátěže z rezervace. „Za vstřícný přístup jsme velmi rádi. Samotné uklízení je však jen část problému. Soustavné znečišťování rezervace plasty ukazuje, že Česká republika i Evropská unie musí podniknout výrazně důraznější kroky k omezení jednorázových plastů. Igelitové tašky a sáčky již zakázaly desítky zemí světa včetně mnoha rozvojových států. Česko a EU má v tomto ohledu značné zpoždění,“ upozornil Dostál.

Úplný zákaz igelitových tašek platí například v Itálii, Francii, Číně, Indii, Maroku nebo Keni. Částečný v USA, Kanadě, Austrálii nebo Brazílii. V České republice byl v roce 2018 zaveden zákaz bezplatného poskytování igelitových tašek. „Toto opatření je však zcela nedostatečné. Nejenom znečištění milovické rezervace velkých kopytníků, ale i téměř všudypřítomné plastové sáčky na polích, v příkopech u silnic a na dalších místech ukazují, že regulace tohoto typu znečištění je v republice velmi slabá,“ sdělil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Česká krajina