Čtvrtek

29. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Přesun podpůrného a garančního fondu uspoří až čtvrtinu nákladů za nájem

25. 4. 2022

page.Name
Podle analýzy, jejíž zpracování zadal ministr zemědělství Zdeněk Nekula, by přesunutí sídla Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) do Brna mělo přinést roční provozní úsporu až 3,5 milionu korun.

„V programovém prohlášení vlády jsme slíbili, že u vybraných centrálních úřadů uděláme analýzu jejich přesunu do regionů. Z analýzy prvních dvou institucí nám vyplynulo, že například v případě PGRLF bychom přesunem sídla z Prahy do Brna ušetřili jen na nájmu až 24 procent nákladů. I když si stěhování vyžádá jednorázové výdaje, z dlouhodobého pohledu je to krok správným směrem a jde o skutečné systémové úspory,“ řekl ministr zemědělství.

Termín přesunu prozatím není jasný, jeho příprava bude jedním z úkolů nového předsedy představenstva PGRLF. V současnosti době je na toto místo vypsané výběrové řízení. „S ohledem na konec nynější nájemní smlouvy na jaře příštího roku se nabízí například tento termín, případně krátkodobé prodloužení smlouvy. Mým cílem je skutečně šetřit provozní náklady, i proto jsem nedávno rozhodl o zúžení počtu členů představenstva Fondu z pěti na tři lidi. I to ušetří nemalé mzdové prostředky,“ uvedl Nekula.

Analýzu možného přesunu sídla zpracoval na základě pokynu ministra také Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). V tomto případě zvažovaný přesun z Prahy do Olomouce analýza nedoporučila, a to mimo jiné i s ohledem na rizika spojená s ohrožením plynulé výplaty podpor pro více než 30 tisíc zemědělců.

„U Státního zemědělského intervenčního fondu je situace s přesunem o něco složitější. Z analýzy vyplynulo, že riziko přesunu je v tuto chvíli příliš vysoké. Fond se připravuje na změnu výplaty podporuje pro zemědělce od příštího roku, což bude velmi náročné. Navíc SZIF sídlí v Praze ve vlastních budovách, nikoliv v nájmu, úspora nákladů při přesunu do Olomouce proto není tak zásadní,“ vysvětlil ministr. Nevyloučil se však, že do konce volebního období se může vrátit a hledat další možné varianty.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: MZe