Sobota

15. června 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

Sníh v Krkonoších pod drobnohledem ochranářů, sledují hustotu i vodní hodnoty

29. 4. 2022

page.Name
Zaměstnanci Správy KRNAP již několik desetiletí pravidelně monitorují sněhové pokrývky na trvalých plochách a transektech ve vrcholových partiích Krkonoš. Na rozdíl od Horské služby nevyhodnocují potenciální rizika pádu lavin spočívající v identifikaci nestabilních sněhových vrstev.

„Zaměřují se především na fyzikální parametry sněhové pokrývky, mezi které kromě její výšky, teploty, tvrdosti, velikosti a typu sněhových krystalů patří zejména hustota a výpočet vodní hodnoty sněhu,“ upřesnil Radek Drahný, mluvčí Správy KRNAP. A proč sníh či lavinou aktivitu pravidelně sledovat a vyhodnocovat?

„Tyto abiotické podmínky jsou velmi důležitým přírodním činitelem, který vydává a podmiňuje řadu unikátních fenoménů krkonošské arkto-alpínské tundry, a to jak živé, tak neživé přírody,“ uvedl mluvčí. Výsledky dlouhodobého sněhového monitoringu jasně ukazují na dopady probíhajících klimatických změn, které se projevují postupným poklesem průměrné maximální výšky sněhu na všech profilech, úbytkem počtu měsíců s maximální výškou sněhu a měnícími se faktory, které ovlivňují ukládání a přeměnu sněhu na hřebenech Krkonoš.

„Zejména v posledních letech sledujeme velké množství ledových vrstev ve sněhové pokrývce, které jsou způsobeny často výkyvy teplot nad mrazem a pod zimním mrazem, a to i na konci sezony,“ dodal Drahný. Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku iv jeho okolí najdete na facebookovém profilu www.facebook.com/spravakrnap

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Kamila Antošová