Čtvrtek

29. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Vědci objevili struktury v genetické informaci viru klíšťové encefalitidy

22. 4. 2022

page.Name
Tým českých vědců v genetické informaci viru klíšťové encefalitidy objevil unikátní struktury označované jako guaninové kvadruplexy (G4). Odborníci zjistili, že tyto struktury hrají důležitou roli při množení viru a lze na ně cílit při hledání nových antivirotik.

Při testování potenciálních chemických látek, které rozpoznávají tyto G4 struktury, našli slibné molekuly s vysokým antivirovým účinkem. Tyto látky tak mohou v budoucnu rozšířit repertoár možných léčiv na tuto infekci. Virus klíšťové encefalitidy způsobuje závažné onemocnění nervové soustavy člověka. V posledních letech navíc celosvětově vzrůstá počet případů i přesto, že je k dispozici účinné očkování. V případě nákazy však zatím nejsou dostupná žádná vhodná antivirotika, proto jsou pacienti odkázáni pouze na podpůrnou léčbu.

Na výzkumu guaninových kvadruplexů u viru klíšťové encefalitidy spolupracovali biofyzikové a virologové z Biofyzikálního ústavu AV ČR, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR, Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a České zemědělské univerzity v Praze.

„Struktura guaninových kvadruplexů byla známá už u některých jiných virů. U viru klíšťové encefalitidy ale ještě nikým popsaná nebyla. Proto jsme se rozhodli prozkoumat genom tohoto viru a zjistit, zda se tam guaninové kvadruplexy vyskytují a jakou mají strukturu. Zaměřili jsme se i na to, jak mohou ovlivňovat virovou infekci v hostitelských buňkách,“ říká hlavní autor studie Jiří Holoubek.

Tento vědec působí v Parazitologickém ústavu Biologického centra AV ČR a Výzkumném ústavu veterinárního lékařství. Zároveň je doktorský student na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, který svou disertační práci vypracovává pod vedením virologů Daniela Růžka a Luďka Eyera. Nalezení guaninových kvadruplexů v genomu viru klíšťové encefalitidy probíhalo v úzké spolupráci s týmem biofyziků.

„Pomocí bioinformatických metod jsme vytipovali, na kterých místech genomu se tyto struktury vytvářejí a charakterizovali jsme je. Na molekulární úrovni in vitro, tedy ve zkumavce, jsme také sledovali aktivitu molekul, které jsou schopné guaninové kvadruplexy rozpoznávat,“ uvedla Klára Bednářová z Biofyzikálního ústavu AV ČR, druhá hlavní autorka studie. Biologové poté jejich výsledky ověřovali při reálné infekci v buňkách napadených živým virem.

toto se, že guaninové kvadruplexy hrají klíčovou roli při množení viru v hostitelské buňce, jejich struktura odráží schopnost životaschopnosti a biologické vlastnosti viru a je možné na ně cílit chemickými látkami, které zabraňují virové infekci. Vědci identifikovali několik molekul, které antivirový účinek. V budoucnosti by se mohly stát možnými kandidáty pro vývoj nové generace protivirových léčiv.

(hyš-jh)
redakce@prirodatv.cz
Foto: BC AV ČR, Jan Erhart