Úterý

18. června 2024

Nyní

23°

Zítra

26°

Svátek má

Žehuňský rybník nyní patří ptákům, na podzim se tam vrátí bagry

12. 4. 2022

page.Name
V národní přírodní památce Žehuňský rybník byla v těchto dnech ukončena první část rozsáhlé revitalizace rybníka. První práce probíhaly v rákosových porostech nátokové části rybníka. Byla zde vytvořena soustava 16 tůní o celkové ploše téměř dva hektary. Podobné rozlohy dosáhne i vytvořené boční koryto Cidliny, která rybník napájí.

Cílem je vytvoření nových biotopů pro obojživelníky, vodní rostliny a ptáky. Malé vodní plochy v rákosinách chyběly, navíc nejsou spojeny s vlastním rybníkem a poskytují tak potřebný klid. Nové vytvořené tůně a zamokřené plochy již nyní začaly prozkoumávat husy, volavky i drobné čejky, vracející se k nám ze zimovišť.

Případné pozorovatele je třeba upozornit, že v ptačí oblasti je vstup do rákosin od 1. dubna do 31. července kvůli hnízdění ptáků omezen. Na podzim budou práce pokračovat také v zátopě rybníka. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí Evropské unie.

(hyš)
redakce@prirodatv.cz
Foto: AOPK ČR