Úterý

18. června 2024

Nyní

24°

Zítra

27°

Svátek má

Zemědělci letos mohou využít i půdu, která dosud musela ležet ladem

22. 4. 2022

page.Name
Půdu ležící ladem, tedy tak zvaný úhor v ekologickém zájmu, budou letos moci zemědělci osít a sklidit nebo využít jako pastvu pro hospodářská zvířata. Umožní jim to změna nařízení Ministerstva zemědělství (MZe), kterou schválila vláda. MZe tím chce posílit produkci potravin v reakci na jejich rostoucí ceny a válku na Ukrajině.

Letos budou výjimečně moci zemědělci použít úhor k produkci potravin nebo krmiv. I nadále budou moci pobírat na tuto půdu dotace. MZe v souladu s rozhodnutím Evropské komise dalo souhlas s maximálním využitím plochy polí. Loni požádalo o dotaci na úhor v ekologickém zájmu téměř 640 žadatelů. Jde o plochu o celkové výměře přibližně 6,7 tisíce hektarů.

„Dosavadní právní úprava stanovovala seznam možných plodin pro vysetí na úhor, které byly primárně netržní, půdu zlepšující. Výjimka, připravená Evropskou komisí letos připouští pěstovat jakoukoliv plodinu, sklidit ji a případně i ošetřovat přípravky na ochranu rostlin,“ vysvětlil ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Výjimka se týká specifického typu úhoru vyhrazených v ekologickém zájmu (EFA), které jsou součástí podmínek greeningu.

Podle pravidel greeningu musí každý zemědělec, který hospodaří na více než 15 hektarech orné půdy, vyhradit alespoň pět procent výměry ve prospěch EFA prvků. Mezi ně patří právě úhor nebo například krajinné prvky, ochranné pásy a meziplodiny. Návrh novely nařízení vlády zajistí, aby čeští zemědělci měli možnost produkčně využít půdu ponechanou ladem za účelem posílení produkce potravin pro řešení krizové situace způsobené růstem cen potravin a invazí Ruské federace na Ukrajině.

Novela nařízení by měla platit od 1. května, tedy pro aktuálně podávané žádosti. Stále platí povinnost evidence EFA úhoru se zemědělskou kulturou „U“ v registru zemědělské půdy LPIS již od 1. ledna 2022. Není možné využít pozemky, které k tomuto datu byly vedeny s jinou zemědělskou kulturou. Využití této možnosti bude nutné ohlásit do 31. srpna letošního roku prostřednictvím formuláře, který vydá Státní zemědělský intervenční fond.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: MZe