Čtvrtek

22. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Do českého zemědělského výzkumu se zapojí studenti a vědci z Ukrajiny

10. 5. 2022

page.Name
V souvislosti s projekty Programu aplikovaného výzkumu Země 2017 až 2025 ministerstvo zemědělství (MZe) poskytne podporu ukrajinským vědkyním, vědcům, studentkám a studentům. Na jejich mzdy věnuje šest milionů korun. Uprchlíci před válečným konfliktem se tedy budou moci zapojit do českého zemědělského výzkumu.

Začaly se nám ozývat naše vědecké instituce, které mají granty od ministerstva zemědělství, zda bychom mohli podpořit i studentky, studenty, vědce a vědkyně prchající z Ukrajiny. Tito odborníci z různých zemědělských oborů mají často z minulosti kontakty s českými kolegy, rádi by pokračovali ve vědecké práci i tady u nás a byli přínosem pro náš výzkum. Právě proto jsme pro ně vypsali podporu, která jim pomůže začlenit se do českých řešitelských týmů,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Vědecké instituce, které už mají s MZe uzavřenou smlouvu o poskytnutí podpory na výzkum a vývoj v rámci programu Země, mohou od včerejška zažádat i o finanční příspěvek, pokud do svého týmu chtějí přibrat kolegyně a kolegy z Ukrajiny. Maximální možná podpora na jeden projekt je 300 tisíc korun a je určena výhradně na mzdy. Snahou MZe bude vyplatit prostředky co nejdříve.

Šest milionů korun má MZe k dispozici jako nevyčerpané prostředky z předešlých kol programu Země. Tyto peníze obvykle převádí do dalších kol programu. Vzhledem k mimořádné situaci na Ukrajině a žádostem vědeckých institucí je však tentokrát využije na mzdy pro ukrajinské odbornice a odborníky. O peníze budou moci vědecké instituce žádat až do vyčerpání celkové částky.

Program Země MZe poskytuje dotace výzkumným týmům, které se věnují tématům z oblasti zemědělství, potravinářství a udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. Zapojit se do něj mohou výzkumné organizace, univerzity i zemědělské podniky. V minulosti už program Země pomohl financovat výzkum, který vedle vyvinutých metod na odhalení falšování medu a máku setého. Spolupodílel se také na vytvoření aktuální mapy bonitace půd v České republice.

Podmínky pro poskytnutí podpory na začlenění ukrajinských vědců, vědců, studentů a studentů do řešitelských týmů najdete zde: Pomoc Ukrajině (Poradenství a výzkum, eAGRI)

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: MZe