Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Dubno je upomínkou na války a dnes hlavně nádherná přírodní rezervace

21. 5. 2022

Dubno je upomínkou na války a dnes hlavně nádherná přírodní rezervace 14 snímků
Přibližně tři kilometry od České Skalice na Náchodsku leží přírodní unikát, který se řadí mezi evropsky významné lokality. I když je přírodní rezervace Dubno veřejnosti známá spíše jako prostor válečných událostí, mezi něž patří střet husitského vojska Jan Žižky s katolickými pány 6. ledna 1424 a bitva prusko-rakouské války ze dne 28. června1866, jejíž připomínkou jsou četné kříže a hlavně pomník Spící lev na okraji rezervace, dnes jde o vyhledávanou přírodě nakloněnou destinaci.

Chodci a cyklisté se tam vydávají, aby na rozloze více než 86 hektarů nasáli atmosféru přirozeného lužního pralesa. V tomto místě, kde lesní porost tvoří zejména duby, z nichž některé jsou ve věku přes 300 let, najdou druhově bohaté mokřadní louky. Rostou zde například pětiprstka hustokvětá, prstnatec pleťový a májový, hadilka obecná, vemeník dvoulistý i zelený, bradáček vejčitý, upolín nejvyšší, kruštík bahenní, starček roketolistý, ostřice Davallova či kozlík dvoudomý.

Součástí rezervace je rovněž Zličský rybník, kde žije velké množství ptáků, jako žluva hajní, lejsek bělokrký, rákosník velký a proužkovaný, ťuhýk obecný, strakapoud prostřední, puštík obecný, hrdlička divoká a další. Dubno je navíc jedním z nejbohatších malakozoologických nalezišť ve východních Čechách. K rezervaci neodmyslitelně patří také farma Dubno, která je celé léto přístupná veřejnosti.

Její provozovatelé rádi uvítají každého, kdo jim chce pomoci s kosením chráněných luk, sušením sena nebo hřebelcováním koní, které si lze prohlédnout v blízké ohradě. Vidět tady můžete i osly, ovce, kozy, drůbež i pštrosy, v jedné z voliér bydlí dokonce i polární liška. Farma návštěvníkům, milovníkům zvířat a přírody kromě toho nabízí zábavné a poznávací akce  vhodné i pro ty nejmenší. Rezervací i farmou Dubno prochází modrá turistická značka ve směru Česká Skalice - Starkoč.

Dávné kořeny, spojené však s tragickou válkou v roce 1866, zde má rodina Neumannova z rakouského Lince. Andreas a Ingrid si udělali výlet na kole po východních Čechách a nemohli minout Českou Skalici. Ve válečné vřavě totiž zahynul jejich předek. „Když tudy projíždíme na kole, vůbec by nás nenapadlo, co se tady před skoro sto šedesáti lety dělo za hrůzy. Je tady nádherně, ale stále při průjezdu tímto místem musíme myslet na našeho dávného předka, který tady v nesmyslné válce položil svůj život,“ kroutí hlavou Andreas.

Výlet do Dubna absolvovala také Alena Kadlecová z Havlíčkova Brodu. Ta má kořeny v Broumově, kde žili její prarodiče. „Dubnem jsem projížděla na kole poprvé v dětství. To krásné místo s nádherným lesem mně přirostlo k srdci a stále se sem při různých příležitostech vracím. Je tady něco, co mě sem pořád táhne. Každý rok tady přijíždím minimálně dvakrát a samozřejmě nevynechám ani návštěvu nedalekého Babiččina údolí,“ řekla Alena. Kdo tedy ještě nikdy nenavštívil krásnou rezervaci Dubno, měl by se do ní vydat. Je kouzelná!

Hynek Šnajdar
redakce@prirodatv.cz
Foto: Hynek Šnajdar