Sobota

15. června 2024

Nyní

12°

Zítra

13°

Svátek má

Krkonošský národní park slaví 59 let svého vzniku

17. 5. 2022

page.Name
Snaha generací odborníků a vědeckých institucí o vyhlášení Krkonoš národním parkem byla završena 17. května roku 1963. Dnes tedy Krkonošský národní park slaví 59 let své existence. Tento krok logicky navazoval na vyhlášení Karkonoského Parku Narodowého na polské straně hor, které nastalo o čtyři roky dříve.

Celé pohoří – bez ohledu na státní hranici – tak získalo statut národního parku a s tím související ochranu na ploše přibližně 600 kilometrů čtverečních.. Správa KRNAP se snaží zachovat nebo zlepšit přírodní prostřední našeho nejstaršího národního parku. Přispívají k tomu i její dlouhodobé ochranářské aktivity. Díky možnosti čerpat evropské dotace se Správě navíc daří směrovat finanční prostředky do rozvoje turistické infrastruktury, oprav komunikací či do ochranářských opatření.

O zlepšujícím stavu životního prostředí Krkonoš svědčí i návrat řady druhů do nejvyšších českých hor. V horských potocích a říčkách se opět zabydlela vydra, svá klidná místa si našel rys ostrovid, objevuje se zde vlk obecný, prostor pro život tady nachází i datlík tříprstý. Naopak kombinace negativní faktorů, jako jsou mizející životní prostor, rušení návštěvníky či predace dovedla ikonického černého rytíře Krkonoš – tetřívka obecného – na hranici přežití.

Daří se krkonošským loukám, o které se s finanční podporou Správy KRNAP starají zdejší hospodáři. Díky jejich péči se na ně vrací violka sudetská nebo celá řada orchidejí. Krkonošský národní park za dobu své existence má za sebou řadu mezníků – výstavbu velkokapacitních rekreačních objektů, odborovou rekreaci, imisní kalamitu, rozvoj sjezdového lyžování, boom apartmánového bydlení. Přes tyto všechny negativní vlivy se ale odborníkům daří uchovávat vzácnou krkonošskou přírodu v dobrém stavu.

Krkonošský národní park byl vyhlášen především pro ochranu jedinečné arkto-alpínské tundry na hřebenech, výrazné stopy zalednění a drsného klimatu, subarktická rašeliniště, rozsáhlé lesní porosty a horské květnaté louky. Ochranu si zaslouží pozůstatky vlivu skandinávského ledovce, jako například všivec krkonošský, vrba laponská nebo endemity zvonek český či vřetenovka krkonošská. Unikátem je také například endemické společenstvo – morušková kleč.

Jedinečnost krkonošské přírody si uvědomovali i naši předchůdci. Jan Nepomuk hrabě Harrach zřídil v roce 1904 první krkonošskou rezervaci na Strmé stráni v závěru Labského dolu. Aktivity dalších milovníků krkonošské přírody, mezi které lze zařadit například Josefa Šourka, Zdeňka Pilouse či Jindřicha Ambrože, vyvrcholily v roce 1963 právě vyhlášením Krkonošského národního parku.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Správa KRNAP