Sobota

15. června 2024

Nyní

12°

Zítra

13°

Svátek má

Lesníci podpořili vyhlášení dvou chráněných území na jihu Moravy

9. 5. 2022

page.Name
Lesy ČR společně s Odborem životního prostředí Jihomoravského kraje se shodly na letošním připravovaném vyhlášení dvou přírodních památek Týnecké Fleky a tak zvaný Saufang. Jde o nejcennější lokality starých porostů lužního lesa s enklávami luk se starými solitérními stromy, mokřady a vodními kanály.

Nejpozději na podzim by se měly Týnecké Fleky https://mapy.cz/s/panobapeka na 24,7 hektarech v katastru Týnce na Moravě a Saufang https://mapy.cz/s/nalopebodo v katastru obce Tvrdonice o výměře 21,3 hektary stát oficiálními přírodními památkami.

„Kromě toho, že jde o krásný kus přírody, se v těchto lokalitách vyskytuje řada chráněných druhů rostlin a živočichů. V tůních lze nalézt obojživelníky jako je čolek obecný i některé druhy žab. Hnízdí zde třeba lejsek bělokrký, žluna šedá, strakapoud prostřední a zahlédnout můžete i čápa černého či některého z luňáků. Vyskytují se tam i na dřevo vázané druhy hmyzu,“ řekl Miroslav Svoboda, ředitel Lesního závodu Židlochovice z Lesů ČR.

V posledních třech letech se díky finanční podpoře Agentury ochrany přírody a krajiny a příspěvků krajského úřadu odstranily ze zarostlých okrajů luk náletové dřeviny. Letos lesníci plánují vysadit na louky další mladé duby. Podnik také v této oblasti nedávno obnovil několik tůní v rámci vlastního programu Vracíme vodu lesu. Další vyhlášení přírodní památky připravují lesníci ve spolupráci s krajským úřadem v lokalitě zvané Kostická Čista v katastrálním území Tvrdonic.

(hyš-ej)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Lesy ČR