Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Mapování velkých šelem v Beskydech potvrdilo výskyt rysů a vlků

4. 5. 2022

page.Name
V Beskydech se uskutečnilo 38. mapování výskytu velkých šelem, které pravidelně organizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy. Potvrdilo výskyt rysů a vlků, zatímco přítomnost medvědů nebyla prokázána. Probíhal také monitoring velkých šelem také v CHKO Kysuce a v CHKO Bílé Karpaty. Potvrdila se přítomnost rysů a vlků, pobytové znaky medvěda se nalézt nepodařilo.

Rysi, vlci a medvědi jsou nedílnou součástí karpatské přírody a mají klíčový význam pro fungování lesních ekosystémů. Tyto chráněné šelmy potřebují k životu rozsáhlé území. Úbytek nezastavěné krajiny a intenzivní automobilová doprava jim však stále více brání v pohybu mezi jednotlivými horskými celky. Přitom zachování průchodnosti krajiny je pro přežití velkých savců zásadní.

Konkrétně v CHKO Beskydy by zdejší málo početné populace rysů, vlků a medvědů nemohly dlouhodobě existovat bez doplňování o další jedince přicházející ze Slovenska a Polska. „Významnou pomoc ze strany člověka představují stavby mostů pro bezpečný přechod zvěře přes frekventované silnice v místech jejich křížení s migračním koridorem - dva takové objekty jsou navrženy v Jablunkovském průsmyku,“ uvedla Dana Bartošová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Pobytové znaky rysa (stopy, vzácně kořist) byly pozorovány v Moravskoslezských Beskydech, Veřovických vrších a Javorníkách. V posledních letech se rys opět pravidelně vyskytuje také ve Vsetínských Beskydech. V termínu mapování se podařilo některé jedince zachytit i na fotopastech. Ačkoliv loni byl rys zjištěn i ve Slezských Beskydech, které nejsou součástí CHKO Beskydy, letos se ho tam prokázat nepodařilo.

Naopak na fotopastech Hnutí DUHA byl při mapování zdokumentován rys v Hostýnských vrších. Rys ostrovid je jedinou velkou šelmou, která se v CHKO Beskydy pravidelně rozmnožuje. Podle dlouhodobého monitoringu prostřednictvím fotopastí, telemetrie, pobytových znaků, analýzy DNA, se v zimě v Beskydech zdržovalo sedm samostatných rysů a několik odrostlých mláďat. V Javorníkách se na moravsko-slovenském pomezí pohybovalo šest rysů. Někteří pravidelně přecházeli i do Vizovických vrchů.

Výskyt vlků byl během „sčítání“ potvrzen v Javorníkách a v centrální části Moravskoslezských Beskyd. Vlci se v CHKO Beskydy vyskytují častěji než dříve. Zasahují sem aktuálně tři vlčí smečky, a jedna celoroční aktivitou nebo alespoň během několika měsíců v roce. Kromě vlčích smeček se tu vyskytuje jeden vlčí pár a minimálně jeden vlk samotář. Vyjádřeno čísly: v CHKO Beskydy se objevuje v průběhu jednoho kalendářního roku asi 20 až 25 vlků.

Z tohoto počtu se zde pouze asi 10 zvířat vyskytuje celoročně, z toho jsou jen čtyři rezidentní dospělí. Mimo chráněnou krajinnou oblast Beskydy - ve Slezských Beskydech se během letošní zimy pohybovali asi tři vlci. Na opačné straně na západě Beskyd přechází jeden vlk mezi CHKO Bílé Karpaty a CHKO Beskydy. Medvěd hnědý se v posledních letech objevuje v CHKO Beskydy sice pravidelně, ale spíše jen přechodně. Přítomnost této šelmy byla na moravsko-slovenském pomezí v Javorníkách zaznamenána naposledy koncem října loňského roku. V době „sčítání“ se na pobytové znaky medvěda nepodařilo narazit.

Velké šelmy však někdy způsobují konflikty, například škody na hospodářských zvířatech a získávají značnou pozornost všech obyvatel Beskyd i jejich návštěvníků. Vzhledem k obavám lidí z přítomnosti šelem je zapotřebí mít o jejich pohybu co nejvíce poznatků. Pobytové nálezy využíváme pro podporu výkonu státní správy v ochraně přírody i pro vymezování klidových oblastí jak pro velké šelmy, tak i pro všechny ostatní velké savce,“ řekl Václav Tomášek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Podle Michala Bojdy z Hnutí Doha Olomouc, díky velkému zapojení mapovatelů se i letošní rok podařilo získat cenná data o aktuálním výskytu velkých šelem a dalších chráněných živočichů na moravsko- slovenském pomezí. „Mezi nejcennější údaj letošního „sčítání“ patří potvrzení výskytu rysa v Hostýnských vrších, které se nacházejí už mimo chráněnou krajinnou oblast Beskydy. Monitoring šelem probíhá, i když v nižší intenzitě, celoročně. Uvítáme také veškeré poznatky a informace od veřejnosti. Svá pozorování nám mohou lidé zasílat na e-mail stopy@selmy.cz,“ dodal Bojda.

Při letošním mapování byli zjištěni další vzácní a chránění živočichové - vydra říční, bobr evropský, jeřábek lesní, datlík tříprstý, strakapoud bělohřbetý, datel černý, puštík bělavý, sýc rousný, kulíšek nejmenší, jestřáb lesní, káně lesní, krkavec velký. Z běžnějších obratlovců byli zaznamenáni srnec, jelen evropský, prase divoké, zajíc polní, veverka obecná. Z menších šelem byly na mnoha místech pozorovány stopy lišky obecné, méně často stopy jezevce lesního, kuny lesní, kuny skalní a lasice hranostaje.

Stejně jako v předešlých letech mapovatelé procházeli přidělené trasy a dokumentovali pobytové znaky rysů, vlků, případně medvědů (stopy, trus, kořist). Akce se za účasti více než sedmdesáti profesionálních a dobrovolných ochránců přírody konala opět ve spolupráci s Hnutím DUHA. Výsledky mapování budou uloženy do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a využití při rozhodování v ochraně přírody. Záznamy o výskytu velkých šelem a jejich pobytových znaků mohou každý zadávat pomocí mobilní aplikace BioLog.

( http://biolog.nature.cz/ , https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.nature.biolog )

(hyš-db-vt)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Miroslav Dvorský, Facebook Vlci na hranicích, Facebook Vlci